VadeVi
1,28 milions euros per a la reconversió varietal de la vinya

El passat divendres, dia 14 d’octubre, es va fer un pagament a un total de 762 productors acollits als plans de reestructuració i reconversió de la vinya a Catalunya de la campanya 2010/2011 per un import de 1.188.766,31 euros i una superfície de 1.026,5 hectàrees en concepte d’ajuts per bestreta corresponent a expedients de viticultors professionals.

També es va fer un pagament complementari a un total de 41 productors per un import de 93.755,30 euros i una superfície de 48 hectàrees corresponent a expedients de campanyes anteriors.

D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, s’ha procedit a pagar un percentatge del 25,20% a les sol·licituds d’ajut amb bestreta presentades per persones joves agricultores, agricultores a títol principal i/o explotacions agràries prioritàries incloses en un pla col·lectiu.

Per la campanya 2010/2011 els imports i superfícies per comarca són els següents:

Comarca Import (€) Superfície (ha) Expedients
ALT CAMP 185.597,34 191,17 126
ALT EMPORDA 10.541,41 9,64 7
ALT PENEDES 257.734,56 335,53 238
ANOIA 20.215,35 13,78 8
BAGES 4.631,18 4,70 3
BAIX LLOBREGAT 9.977,89 3,60 3
BAIX PENEDES 57.414,41 74,91 50
CONCA DE BARBERA 94.206,09 90,54 56
GARRAF 11.186,88 12,27 9
LES GARRIGUES 499,25 0,57 1
LA NOGUERA 648,58 2,70 1
PRIORAT 11.272,65 13,72 12
RIBERA D’EBRE 7.901,25 5,01 4
SEGARRA 2.008,67 2,27 1
SEGRIA 4.939,01 3,00 1
TARRAGONES 35.173,06 33,41 22
TERRA ALTA 428.026,35 187,68 191
URGELL 46.792,38 42,00 29
TOTAL 1.188.766,31 1.026,51 762

Els imports per demarcació de la campanya 2010/2011 són els següents:

Demarcació Import (€) Superfície (ha) Expedient
BARCELONA 303.745,86 369,88 261
GIRONA 10.541,41 9,64 7
LLEIDA 54.887,89 50,54 33
TARRAGONA 383.663,55 403,75 266
TERRES DE L’EBRE 435.927,6 192,69 195
TOTAL 1.188.521,61 1026,51 762

El règim de reestructuració i reconversió de vinya té com a objectiu, pel que fa al raïm de vinificació, l’adaptació de la producció a la demanda del mercat.

El règim inclou una o més de les següents accions:

· La reconversió varietal, incloent la que es faci mitjançant re-empelts

· La reimplantació de vinyes

· Les millores de les tècniques de gestió de vinyes relacionades amb l’objectiu del règim.

No s’inclou la renovació normal de vinyes que hagin arribat al final de la seva vida natural. L’ajut es concedeix per les dues finalitats següents:

· Compensar als productors que s’acullin a un pla de reestructuració i reconversió de vinya per les pèrdues ingressos derivades de l’aplicació del pla

· Participar en les despeses de reestructuració i reconversió

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa