9,5 milions per a la reconversió i reestructuració de la vinya el 2011

Han revertit en 913 viticultors i un total de 1.200 hectàrees

Amb aquest pagament, l’import total destinat a aquesta mesura per a la campanya 2011 ha estat de 9.471.382,86 euros.

A partir d’avui divendres, 17 de febrer, es farà efectiu un pagament complementari de l’ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya a Catalunya de la campanya 2011 a un total de 191 viticultors, per un import de 851.052,36 euros i una superfície de 198 hectàrees.

Amb aquest nou pagament, els fons destinats i pagats fins al moment per als plans de reestructuració i reconversió de la vinya durant la campanya 2011 ascendeixen a un import total de 9.471.382,86 euros, que reverteixen en 913 viticultors i un total de 1.200 hectàrees de vinyes reestructurades.

El percentatge de finançament de l’ajut per a aquesta campanya 2011 arriba així al màxim de subvenció possible per als beneficiaris inclosos en cada grup de prioritats:

– Viticultors professionals (joves agricultors, ATP, EAP) que van demanar bestreta presentant el corresponent aval bancari: 50% de finançament.

– Viticultors professionals que no van demanar bestreta: 40% de finançament.

– Viticultors no professionals que van demanar bestreta presentant el corresponent aval bancari: 40% de finançament.

Per tant, només manca per pagar el grup de no professionals que no han demanat bestreta.

Avui també es farà efectiu un pagament complementari de la campanya 2009/2010 per un import de 20.509,48 euros a un total de 13 viticultors.

Els imports i les superfícies per comarca d’aquest pagament per a la campanya 2011 són els següents:

Comarca Import (€) Superfície (ha) Beneficiaris

Alt Camp 129.609,63 30 24

Alt Empordà 13.301,56 9 5

Alt Penedès 433.439,30 99 81

Anoia 23.046,52 3 1

Baix Penedès 74.995,06 19 22

Conca de Barberà 38.708,14 8 11

Garraf 20.050,23 4 3

La Noguera 7.670,14 1 1

Priorat 28.090,55 5 9

Tarragonès 4.649,01 1 2

Terra Alta 62.995,84 16 30

Urgell 14.496,38 3 2

TOTAL 851.052,36 198 191

El règim de reestructuració i reconversió de vinya té com a objectiu, pel que fa al raïm de vinificació, l’adaptació de la producció a la demanda del mercat.

El règim inclou una o més de les accions següents:

– la reconversió varietal, incloent-hi la que es faci mitjançant reempelts

– la reimplantació de vinyes

– les millores de les tècniques de gestió de vinyes relacionades amb l’objectiu del règim.

No s’hi inclou la renovació normal de vinyes que hagin arribat al final de la seva vida natural. L’ajut es concedeix per a les dues finalitats següents:

– compensar els productors que s’acullin a un pla de reestructuració i reconversió de vinya per les pèrdues d’ingressos derivades de l’aplicació del pla

– participar en les despeses de reestructuració i reconversió.

Nou comentari