Amb més de 17.000 viticultors, una superfície plantada que se situa lleugerament per sobre de les 60.000 hectàrees, més de 500 cellers embotelladors, unes vendes netes directes anuals superiors als 1.100 milions d’euros -de 2.000 sumant les indirectes- i més de 22.000 persones emprades, el sector del vi i el cava és el tercer en importància de la indústria agroalimentària catalana. I això vol dir molt. Pel que representa i pert tot el que es mou al seu voltant. Oriol Guevara, director general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) explica que la situació del sector fa que una bona part dels 17.000 viticultors han de desenvolupar altres activitats per sobreviure.

Guevara recorda que la viticultura té una importància cabdal pel territori. El director general rebla que molts llocs del país restarien abandonats si no fos pels conreus de vinya o d’olivera. La viticultura, diu, és quelcom més que una simple activitat econòmica, és un fet cultural lligat a Catalunya des de temps remots. I cal posar tots aquests elements en valor. La dieta mediterrània, avui patrimoni de la Humanitat, té en el vi uns dels seus components fonamentals, posa com exemple.

A Catalunya, la indústria agroalimentària és el primer sector econòmic amb unes vendes netes de 18.000M€/any. Té una gran implantació territorial, amb més de 4.000 establiments dedicats a la transformació repartits per tot el territori, i genera 75.000 llocs de treball directes i 60.000 més d’indirectes. Des de la transformació fins a la distribució, la xifra d’ocupats ascendeix a 110.000. El volum de vendes, per al període 2008-2009, ha estat dels més positius de la seva història. Ha mantingut una bona taxa de cobertura i ha continuat mostrant una bona capacitat exportadora, especialment el sector de la carn, que mou un 30% de les exportacions, el de la fruita amb un 15%, i el del cava un 10%. El porcí és el principal sector productiu de Catalunya. Representa un terç de la producció final agrària. Genera una indústria de la carn capaç de facturar 5.500 M€/any i d’exportar el 30% de la seva producció. L’aviram és el segon sector.

Els cereals i altres herbacis són el cultiu més important de Catalunya en extensió. És un sector essencialment de secà, per això des de fa temps un dels objectius és incrementar la superfície en regadiu. És important de cara a poder abastir a la ramaderia intensiva, ja que Catalunya és clarament deficitària en cereals. En relació a l’oli d’oliva, es produeixen una mitjana anual de 36.000 tones. La fruita fresca és un sector estratègic. Es treballa en els plans de reconversió varietal, amb la implantació de xarxes antipedra i en diferents programes de promoció del consum així com el foment dels distintius de qualitat.

Pel que fa a la vinya i vi, és un sector amb un ampli abast territorial, present al 47% dels municipis catalans. Catalunya ha estat la primera comunitat en implantar la tarja vitivinícola. Menció apart mereix el sector del cava, que continua any rere any incrementant la seva producció i exportacions (actualment unes 218M d’ampolles), amb vendes similars a les del xampany francès.

Les hortalisses són un sector capaç de generar valor afegit i amb moltes possibilitats a les xarxes de proximitat. La flota de pesca té actualment un miler d’embarcacions. El volum de peix venut a les llotges al 2009 ha estat de 31.000T, amb un valor de 118M€, als que hem d’afegir els gairebé 17M€ generats per l’aqüicultura.


Vinyes al Penedès FOTO: CAN RÀFOLS DELS CAUS

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa