VadeVi
Agricultura aposta per fomentar l’emprenedoria i l’ocupació a les zones rurals

El director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Jordi Sala, juntament amb el diputat de la Diputació de Lleida, Josep Maria Beà, han inaugurat la jornada “Emprenedoria i Foment de l’Ocupació en el Medi Rural”, organitzada per la Fundació del Món Rural (FMR), a la sala d’actes de la Diputació de Lleida.

Jordi Sala ha volgut fer palesa la importància de fomentar l’emprenedoria en les comarques rurals catalanes per tal de contribuir a dinamitzar la seva activitat econòmica. “La cohesió social dun país passa, també, per tenir una activitat econòmica difosa que garanteixi als seus habitants viure allà on van néixer. Per això, cal incentivar lesperit emprenedor. Els pagesos, veritables empresaris agraris, ja estan habituats a adaptar-se a noves demandes del mercat. Ara es tracta de fomentar la inquietud per avançar-se a noves realitats, garantint, així, el futur de noves iniciatives que creïn llocs de treball al territori i ajudin a mantenir vives les nostres comarques”, ha assenyalat Sala.

D’aquí la importància de les jornades, que com ha remarcat el director general de Desenvolupament Rural, serveixen per reflexionar sobre els elements i aspectes importants a l’hora d’implantar polítiques de foment de l’emprenedoria i ocupació a les zones rurals per tal d’optimitzar-ne l’aplicació i l’adaptació a les necessitats reals i a les especificitats concretes de l’àmbit rural.

Les zones rurals representen més del 80% del territori de la Unió Europea (UE) i acullen, aproximadament, el 25% de la població. Actualment, són la base de xarxes socials úniques, de tradicions culturals ancestrals, i d’un ampli ventall d’activitats econòmiques que van molt més enllà de les estrictament relacionades amb la pagesia. Polígons industrials, centres de serveis tecnològics, serveis d’abastiment d’aigua i energia, boscos comercials, complexos turístics, pistes d’esquí, cultius agrícoles, empreses de serveis…, tot plegat forma part de l’entramat econòmic existent al món rural.

La pèrdua de població i de capital humà, l’envelliment, la manca de diversificació laboral i la manca de serveis, entre d’altres, són les problemàtiques vinculades històricament a les zones rurals, que són homogènies en el tot el territori rural europeu.

El fet que aquestes problemàtiques continuïn essent actuals posa de manifest que les polítiques aplicades fins ara presenten algunes mancances. I és que hi ha una tendència generalitzada a considerar les comunitats rurals com un medi homogeni. Cal replantejar-se el disseny de polítiques enfocades a la realitat de cada país, de cada regió, de cada poble, fet que implica reconèixer les especificitats i característiques de cada zona rural.

Les potencialitats de les zones rurals
Les zones rurals presenten per un potencial generador d’ocupació, i es tracta d’actuar per a posar en valor els recursos locals, com poden ser els boscos, el paisatge, i la gastronomia.

El sector agropecuari continua tenint un parer destacat en l’economia de les zones rurals tant per l’activitat directa que genera com per les activitats i serveis que, indirectament, hi estan relacionats. Però en els darrers anys, altres activitats econòmiques vinculades a serveis, energies o industrials estan prenent protagonisme i demostren que hi ha potencialitats de desenvolupament en moltes zones rurals.

Per a fomentar l’emprenedoria en el món rural, es valora com a fonamental el suport per part de l’administració a les petites empreses, associacions i autònoms, però també l’elaboració d’estratègies específiques que considerin l’heterogeneïtat de cada comunitat rural a l’hora d’implementar aquest suport.

La Fundació del Món Rural ha impulsat aquest acte en el marc del seu projecte Ruralactiva, amb l’objectiu de contribuir a la dinamització econòmica de les comarques rurals catalanes a partir de l’impuls a l’emprenedoria. (www.ruralactiva.net)

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa