VadeVi
Agricultura fomenta la innovació en el parc de maquinària agrícola

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural convoca la línia de préstecs per a l’adquisició de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies corresponent a l’any 2011 i n’ha aprovat les bases reguladores, com es preveu publicar en els propers dies al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de l’esmentada publicació, i l’adquisició de les màquines i dels equips s’haurà d’efectuar i de justificar en el termini màxim de vuit mesos des de l’endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Poden ser beneficiaris d’aquest ajut les persones físiques i jurídiques titulars d’explotacions agràries ubicades en l’àmbit de Catalunya.

La quantia màxima del préstec atorgat serà de fins el 100 % de la inversió subvencionable, del qual es bonificarà el 100% dels interessos, amb una inversió màxima de 240.000 euros per beneficiari i any. La persona beneficiària haurà de retornar, únicament i de forma íntegra, l’import prestat, sense interessos, en quotes mensuals durant un període de set anys amb un de carència.

Una vegada el Departament resolgui la sol·licitud, els beneficiaris dels préstecs, per tal de formalitzar-los, hauran de presentar a l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) un aval d’una entitat bancària, d’una societat de garantia recíproca, o de SAECA (Societat Estatal de Caució Agrària), que garanteixi el retorn del préstec a l’ICCA, amb les condicions que aquest pugui establir.


Els tractors amb el raïm acabat de collir FOTO: CR DO CONCA DE BARBERÀ

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa