Agricultura paga més d’1,7 milions d’euros al sector vitivinícola

160 viticultors es beneficiaran d'aquest ajut de la Generalitat

El divendres 15 de juliol el Departament d’Agricultura fa efectiu un pagament d’1,7 milions d’euros al sector de la vinya i el vi català. En concret, es farà una aportació econòmica a un total de 160 viticultors corresponent a l’ajut a l’abandonament de la vinya per a la campanya 2010/2011 per un import d’1.700.534 milions d’euros i una superfície elegible d’arrencada de 345,41 hectàrees.

Igual que en la campanya anterior, el pagament s’ha avançat tres mesos respecte al termini previst per la normativa, i s’ha concedit un percentatge del 66% de les sol·licituds tramitades a Catalunya, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

El règim d’abandonament de la vinya ha estat establert per la Comissió Europea per a tres campanyes de les quals la 2011-2012 és la darrera.

L’objectiu d’aquest ajut és contribuir a l’ordenació de la vinya i a la millora de la competitivitat dels vins, fomentant l’abandonament del sector dels agricultors menys competitius i la creació d’una prima per arrencada que subvencioni aquest abandonament.

Quan els productors considerin que les condicions existents a determinades zones no afavoreixen una producció viable se’ls ha de donar l’oportunitat de reduir els seus costos i retirar permanentment aquestes zones de la producció vitivinícola, permetent-los realitzar activitats alternatives a les zones en qüestió o retirar-se totalment de la producció agrícola.

Nou comentari