Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals

Es destinaran fins a 15.412.206 euros a la diversificació econòmica en l'àmbit territorial Leader

www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=624299&language=ca_ES” target=”_blank”>publicar el 28 de desembre el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La gestió d’aquests ajuts s’exercirà amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local (GAL) seleccionats pel DAAM i el termini de presentació de sol·licituds és de 45 dies, data a partir de la qual només s’atendrà sol·licituds de visita prèvia de comprovació de no-inici de les inversions, que s’acollirien a la propera convocatòria d’ajuts.

Els ajuts destinats a la diversificació econòmica en àmbit territorial Leader, per un import total de 15.412.206 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’aportació del DAAM, com a crèdit plurianual, va a càrrec d’una partida pressupostària dotada amb un import màxim de 135.000 euros per a l’any 2013, 4.071.103 euros per al 2014 i 3.500.000 euros per al 2015, el que suposa el 50% del finançament, i la resta l’aportarà el FEADER.

Dotació en euros als Grup d’Acció Local Leader

-Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: 1.387.100

-Associació per al Desenvolupament Integral de la zona nord-oriental

de Catalunya: 1.232.900

-Associació per la gestió del programa Leader Ripollès GES-Bisaura: 924.780

-Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia 1.232.950

-Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell-Cerdanya: 924.750

-Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià: 1.078.800

-Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori: 1.155.950

-Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord: 924.800

-Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça: 1.695.306

-Consorci Leader Priorat-Baix Camp: 1.155.900

-Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques: 1.078.850

-Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central: 1.541.220

-Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell: 1.078.900

Total DAAM + FEADER: 15.412.206

L’objecte dels ajuts són actuacions adreçades a la diversificació de les economies rurals, mitjançant inversions que generin activitat econòmica en el món rural, fomentant la creació i/o el manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves.

Nou comentari