Cauen les vendes de Cava a l’Estat

Un rerefons negre per a les vendes de Cava a l’estat espanyol. Foto: Arxiu ND

El passat 21 de febrer es va celebrar a la seu del Institut del Cava una jornada per analitzar les principals problemàtiques del sector, a la que van assistir 40 representants de bodegues del sector del cava, que van abordar diversos temes, com són l’estudi econòmic del sector, l’estructura de l’empresa familiar i la internacionalització del sector.

La jornada va ser presidida per Joan Amat, president del Institut del Cava i les taules de debat van ser moderades per Josep Lluís Bonet i Montserrat Mascaró. Les ponències van estar a càrrec de Ferran Escura, soci-director del bufet Escura i de Carles Dalmau, director de l’Àrea d’Empreses de Banc Sabadell.

En relació a l’anàlisi econòmic del sector, es va presentar un estudi confeccionat pel bufet Escura en el qual s’analitzaven comparativament 120 cellers cavistes representatius de la mitja del sector del cava. Es van presentar els principals ratis econòmics, percentatges dels diferents costos d’un celler.

Amb les dades de les 120 empreses analitzades, es va confeccionar un “celler tipus”, resultant de la mitja del conjunt de les 120 caves.

Entre els ratis econòmics d’aquest “celler tipus” en destaquen:

Facturació: 5.215.000 €

Cost de producció: 3.180.000 €

Marge brut: 2.034.000 €

Cost de personal: 791.000 €

Resultat abans d’impostos: 60.000 €

Despeses financeres: 82.000 €

De l’estudi econòmic realitzat es desprèn que el sector està aconseguint xifres rècords d’exportació i es posa de manifest el retrocés amb les vendes a nivell nacional, posicionant l’exportació com un dels principals eixos estratègics.

La jornada va continuar amb una taula debat en relació a l’Estructura de l’Empresa Familiar on es va exposar el procediment per a la implantació de processos i l’adopció jurídica que permeti la continuïtat de les noves generacions optimitzant la càrrega fiscal.

Finalment es va tractar el tema de la internacionalització del sector del cava, ponència realitzada per Carles Dalmau. De la ponència d’internacionalització cal destacar:

Pràcticament 2/3 de la producció total del cava s’exporta (l’any 1990 la tendència era a la inversa, és a dir, únicament s’exportava 1/3).

El 40% de les empreses del sector estan exportant.

Existeixen diferents modalitats per poder canalitzar les exportacions.

Tres països europeus concentren el 63% de les exportacions, si bé és cert que hi ha una tendència a l’obertura de nous mercats.

Nou comentari