Com fer vi i cava més net?

La Generalitat elabora una guia per aconseguir millores ambientals en el procés d'elaboració del vi i del cava

El Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) del Departament d’Agricultura han elaborat una guia amb les millores ambientals que es poden aconseguir en l’elaboració del vi i del cava si s’apliquen les anomenades Millors Tècniques Disponibles (MTD), és a dir, la manera ambientalment més respectuosa que es coneix de dur a terme una activitat tenint en compte que el cost per a les empreses que les han d’utilitzar estigui dins d’uns límits raonables.

La guia, que ha presentat avui la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, en el marc d’una jornada a l’Escola de Viticultura i Enologia a Sant Sadurní d’Anoia, conté 91 millores ambientals basades en les MTD i té en compte totes les etapes de producció i elaboració del vi i del cava així com els aspectes ambientals més significatius associats.

En aquest sentit, en l’etapa del transport del raïm es recomana, per exemple, l’establiment de sistemes i equipaments que evitin la pèrdua de matèria primera durant el transport i descàrrega del raïm, fins a l’etapa de l’embotellat, on es recomana l’ús de taps de suro o l’optimització del disseny dels envasos. Quant a la gestió energètica, la gestió i el tractament de l’aigua i els residus, i la gestió de les emissions a l’atmosfera, inclou, entre altres, recomanacions com:

– Registre del consum d’energia elèctrica i mesures d’estalvi
– Aïllament tèrmic de superfícies
– Recollida i ús de l’aigua de la pluja
– Implantació d’un pla per minimitzar els residus
– Prevenció de l’emissió de substàncies que esgotin la capa d’ozó
– Aplicació i manteniment d’una estratègia de control d’emissions atmosfèriques
– Utilització de combustibles fòssils de baix contingut en sofre

Globalment, aquest document és el primer pas d’una nova forma de millora del medi ambient emmarcat dins de l’estratègia general del desenvolupament sostenible. La guia s’anirà actualitzant en funció dels avenços tècnics i tecnològics, fet que garanteix el treball en comú entre l’Administració i la industria mateixa, d’acord amb els nous reptes ambientals. A la jornada d’avui també hi ha assistit el director general de l’Incavi, Jordi Bort.

Les MTD venen definides per directiva europea, s’elaboren per a cada sector productiu inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’esmentada directiva i es recopilen en els anomenats documents de referència BREF. L’elaboració de vi i cava està inclosa en el BREF d’alimentació i begudes, però aquest document pràcticament no descriu MTD per aquest sector, motiu pel qual es va decidir d’elaborar aquesta guia.

El vi i el cava representen el tercer sector més important de la indústria agroalimentària catalana. A Catalunya hi ha dotze denominacions d’origen, per la qual cosa els vins catalans gaudeixen d’una rica diversitat.

Nou comentari