El canvi climàtic, obra de l’home

La jornada de debat "Per què no ens creiem el que diu la ciència sobre el canvi climàtic?" conclou que les causes naturals no expliquen per si mateixes l'escalfament global

Un moment de la jornada de debat sobre el canvi climàtic Foto: J.N.

El passat 14 de maig va tenir lloc a la Universitat de Barcelona la jornada de debat sobre el canvi climàtic “Per què no ens creiem el que diu la ciència sobre el canvi climàtic?”, organitzat i patrocinat per Bodegues Torres, AlumniUB i Greenpeace, amb l’objectiu de crear un debat sobre l’abast i les causes d’aquest fenomen i que ha donat com a resultat les següents valoracions.

Aquest debat, que va ser seguit amb interés per la comunitat universtiària, ha fet públiques les seves conclusions , que parteixen de la constatació que certament s’està produïnt un escalfament del planeta i a més, que els éssers humans en són la causa fonamental. És a dir, “inequívocament” s’accepta que les causes de l’escalfament no poden ser explicades sense la intervenció de les activitats de l’home, com les emissions de CO2 per la crema de combustibles fòssils i les emissions d’altres gasos d’efecte hivernacle (metà, òxid de nitrogen i gasos fluorats) produïts per altres activitats com la ramaderia, l’agricultura, la indústria química o els abocadors de residus, mentre que les causes naturals (radiació solar, emissions dels volcans, etc.) no expliquen per si mateixes l’actual canvi climàtic, que només té explicació si es tenen en compte les activitats humanes.

A tall d’exemple sobre els efectes del canvi climàtic, en aquest cas sobre la tendència a l’augment de temperatures, especialment a l’estiu. En aquest punt, Miguel A. Torres, president i conseller delegat de Bodegas Torres, va assenyalar que en els últims quaranta anys s’ha constatat un augment d’un grau centígrad a les vinyes, fet que ha portat a avançar el període de verema en deu dies.

Per tot això, els ponents conclouen que cal que els científics disposin de més oportunitats per donar a conèixer els seus descobriments en el camp de la ciència del canvi climàtic i que aquesta tasca de divulgació s’estengui al món de l’ensenyament i als mitjans d’informació.

Nou comentari