El laboratori de l’INCAVI aconsegueix l’acreditació d’ENAC d’acord amb la norma ISO 17025

Reconeixement de la competència tècnica per a anàlisis fisicoquímiques del vi en les Estacions Enològiques de Vilafranca del Penedès i Reus

El laboratori de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), ha superat amb èxit l’ auditoria necessària per aconseguir l’acreditació d’acord amb la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per anàlisis fisicoquímiques de vins, realitzada el passat mes de maig per la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Per acord de la Comissió d’Acreditació d’ENAC de data 4 de novembre de 2011, es concedeix l’acreditació l’INCAVI com a reconeixement de la competència tècnica per a la realització d’assajos de productes agroalimentaris, concretament vins i caves i s’assigna a la present acreditació el número 941/LE1830.

L’acreditació inclou els assaigs que realitza el Laboratori de l’INCAVI tant en les seves instal·lacions de l’Estació Enològica de Vilafranca del Penedès com en l’Estació Enològica de Reus.
Els procediments d’assaig inclosos a l’abast de l’acreditació són els següents:

§ Determinació de grau alcohòlic per densimetria electrònica
§ Determinació de grau alcohòlic per espectroscòpia infraroja amb transformada de Fourier (FTIR)
§ Determinació de grau alcohòlic per destil·lació i aerometria
§ Determinació de l’acidesa total per volumetria
§ Determinació de l’acidesa volàtil per espectrometria UV_VIS
§ Determinació diòxid de sofre lliure i total per arrossegament, fixació, oxidació i valoració
§ Determinació diòxid de sofre lliure i total per volumetria

Aquesta acreditació és un pas important en la millora de l’oferta de serveis analítics del laboratori de l’INCAVI, que té la voluntat de continuar ampliant aquest abast d’acreditació per evidenciar la seva competència tècnica en matèria d’anàlisis de vins i caves.

Nou comentari