El Penedès ven més

Les dades de comercialització de la campanya 2011 confirmen la bona evolució de les vendes de vins de la Denominació d'Origen Penedès

El 2011 han crescut les vendes de vi amb DO Penedès Foto: Maria Rosa Ferré

L’evolució de les vendes de la campanya 2011 respecte de la campanya 2010 ha estat positiva per als vins de la Denominació d’Origen Penedès tant pel que fa a les vendes a l’Estat espanyol com a l’exportació.

Al mercat exterior les vendes han crescut en un 5,36% en volum, amb Alemanya com a mercat líder. A més a més, l’increment en mercats emergents com Brasil (+18,29%), donen bones espectatives de futur.

Dels 114 estats on s’exporten els vins de la Denominació d’Origen Penedès, destaquen i per aquest ordre Alemanya, Suècia, Canadà, Finlàndia, Estats Units, Cuba, Noruega, Xina, Japó i Bèlgica, que ha estat el mercat que ha crescut més en els últims anys.

Tot i valorar la dinàmica en els mercats exteriors, cal tenir en compte que el gruix de vendes, i per tant, el focus dels principals objectius es troba en el mercat de l’Estat espanyol i principalment Catalunya com a mercat de proximitat.

El mercat estatal representa pels vins del Penedès el 73,8 % del total de les vendes i ha crescut un 2.45 % respecte la campanya anterior.

Nou comentari