Els enòlegs catalans, col·legiats per fi

Aquest dijous 7 de març, el Parlament de Catalunya, en la sessió ordinària de la Comissió de Justícia i Drets Humans, va debatre i aprovar el Projecte de decret de creació del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.

El passat 15 de gener, el secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Justícia, havia aprovat la Proposta d’acord del Govern pel qual s’acordava la presentació al Parlament d’aquest Projecte de decret. Aquest mateix acord de govern ja s’havia presentat el 10 de juliol de 2012 i va caducar per finiment de la legislatura.

Aquestes són les dates d’un llarg camí que ha recorregut l’Associació Catalana d’Enòlegs, per assolir que el col·lectiu professional d’enòlegs pugui finalment ser corporació de dret públic, complint els requisits de la col·legiació: títol universitari oficial i motius d’interès públic que ho justifiquin i, a més, una especial rellevància social o econòmica de les funcions inherents a la professió.

La important rellevància econòmica i social assolida pel sector vitivinícola a Catalunya, la seva estructura sòlida i competitiva i el creixent nombre de persones expertes que es dediquen a l’enologia constitueixen, sens dubte, els fonaments per a preservar i potenciar aquest sector i es converteixen en la justificació d’un interès públic prevalent per a la creació del Col·legi que es configura com l’organització capaç de vetllar i garantir la bona praxi dels professionals del sector en l’exercici de les atribucions professionals que estan relacionades amb la seguretat alimentària i la salut.

Els representants dels diferents grups polítics: ERC, Grup socialista, PP, ICV-EUiA, Ciutadans, CUP i CIU, van expressar el seu acord sobre la rellevància i els interessos del col·legi ressaltant també les garanties als professionals que exercim i cara als consumidors/ciutadans. La votació va ser unànime, per assentiment, i tots els representants polítics van desitjar molta sort al nou col·legi. El desenvolupament de la sessió es pot veure en aquest vídeo .

Nou comentari