Els enòlegs catalans volen crear un col·legi professional

La XXIX Assemblea General Ordinària de l'Associació Catalana d'Enòlegs aposta per les activitats de formació

Els participants la XXIX Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana d’Enòlegs a les caves Agustí Torelló Mata. Foto: VADEVI.cat

Aquest dissabte 9 de febrer es van concentrar 47 enòlegs a les Caves Agustí Torrelló Mata per a celebrar la XXIX Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana d’Enòlegs (ACE).

A banda de l’exposició normal dels informes de les Comissions de la Junta Directiva, el President va començar el seu informe agraint la feina feta als companys i va exposar els objectius marcats pel 2013 que van ser en els quatre eixos següents:

– Formació: Organitzar actes (tastos, conferencies, viatges, etc.) que atreguin i fomentin la participació dels associats

– Professionalització: vetllar per la consolidació del col·legi professional d’enòlegs

– Reconeixement: Seguir buscant més reconeixement participant en tots els actes possibles.

– Economia: Cercar més patrocinadors i/o fonts de finançament per l’ACE.

En formació es va ressaltar que en el Taller de tast del 2013 ja es comptava amb persones no associades, quan les places pels associats no han quedat cobertes. De les conferències del Congrés Anual de l’ACE amb el títol: Aspectes vitícoles en la qualitat del raïm, ja es van veure la major part del ponents i patrocinis que estan quasi confirmats.

Un dels punts que va tenir més debat va ser el futur Col·legi Professional que preveu que el nombre d’associats es faci més gran quan coexisteixin col·legi i associació perquè permetrà l’acostament a l’associació d’un ventall més ampli de professionals.

Com s’ha estat fent sempre, es preveu que s’assistiran a tots els actes de representació als quals se’ns convoqui perquè hi hagi un fort ressò del què representa l’Associació.

Es va destacar l’esforç dels patrocinadors en un temps en què “som conscients de les dificultats” i com va explicar el President amb un símil “hem de fer com els llevats quan les condicions no els són favorables, agrupar-nos tots i formar un assemblatge que millori les condicions que ens envolten i aprofitar aquesta agrupació per enfortir-nos com a Associació i com a professionals”.

El President de l’ACE va agrair la rebuda a la família propietària de les caves Agustí Torelló Mata.

Nou comentari