VadeVi
Es publiquen els ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries

El Departament d’Agricultura (DAAM) ha publicat l’ordre (podeu veure-la al DOGC en aquest enllaç) que convoca els ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries per a 2014, en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat, el de l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.
Dins el marc del Pla d’assegurances agràries combinades, el DAAM entre d’altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries (divulgatives, d’estudi, de participació en el si dels grups de treball i comissions establerts dins el sistema d’assegurances agràries…) estableix ajuts a la contractació de les pòlisses, ajuts que regula l’ordre avui publicada.
Els ajuts que es concedeixen per part del DAAM consisteixen en subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts que és un percentatge sobre el cost total de la pòlissa.
La principal novetat que presenta l’Ordre que s’ha publicat avui és l’increment generalitzat dels percentatges de subvenció respecte al Pla 2013 i dels límits màxim d’ajut.
Pel que fa als percentatges de subvenció, s’incrementen en aproximadament un 35% els percentatges de subvenció de les línies d’assegurança agrícoles, en un 25% les línies d’assegurança ramadera i en una mitjana del 20% els de les assegurança de retirada de cadàvers.
Els percentatges d’ajut, segons el grup de subvenció, per a les línies on la subvenció del DAAM es calcula sobre la subvenció d’ENESA per a l’any 2014 són els següents:
GRUP LÍNIES D’ASSEGURANÇA INCLOSES EN EL GRUP DE SUBVENCIÓ PERCENTATGE 2014
I

Assegurances ramaderes.

31%
II Mòdul P d’assegurances de fruiters, cirera i incendis forestals, entre d’altres. 34%
III Resta de mòduls d’assegurances de fruiters, cirera i incendis forestals, i mòdul P d’assegurances de conreus farratgers i agroenergètics, d’olivera i de cítrics, entre d’altres. 37%
IV Assegurances d’aqüicultura, resta de mòduls d’assegurances de conreus farratgers i agroenergètics, d’olivera i de cítrics, i mòdul P d’assegurances d’horta, de flor, planta ornamental i vivers, herbacis extensius, conreus industrials, vinya i fruita seca. 57%
V Assegurança d’apicultura i resta de mòduls d’assegurances d’horta, de flor, planta ornamental i vivers, herbacis extensius, conreus industrials, vinya i fruita seca. 74%
VI Assegurança de sequera en pastures.

85%

A l’igual que ja es va fer amb els ajuts del Pla 2013, la convocatòria d’ajuts per les assegurances del Pla 2014 es realitzarà mitjançant dues ordres, la primera, que és la que publicada i recull els ajuts de les pòlisses que es contractin fins el dia 31 d’octubre de 2014. I durant el mes de novembre es publicarà una segona ordre de convocatòria per les pòlisses del Pla 2014 que es contractin amb posterioritat al 31 d’octubre de 2014.
Finalment, pel que fa a l’ajut per a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l’assegurament de la producció que protegeixen, el percentatge d’ajut per aquest any 2014 es manté en el 27% del cost de la prima. Cal recordar, però, que per les pòlisses que es contractin abans del 30 de setembre de 2014, la convocatòria vigent és la que es va aprovar amb l’Ordre AAM/266/2013, de 18 d’octubre, que es va publicar el passat 31 d’octubre de 2013, i que per tant, el termini de sol·licitud està obert des de l’1 de novembre de 2013.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa