Freixenet tanca un acord que manté la plantilla fins el 2014

Façana de les Caves Freixenet. Foto: VADEVI.cat

Freixenet ha tancat un acord en relació amb el conveni col·lectiu per aquest 2013 i el 2014 que suposa el compromís de la direcció de mantenir els llocs de treball directes i indirectes del grup en aquests dos exercicis, segons ha informat CCOO. Després de 16 mesos ”d’intenses i dures” negociacions les parts han tancat un acord que ja ha estat ratificat per assemblea. Una solució ”enginyosa” ha estat que a canvi del manteniment de la plantilla els treballadors es redueixen el salari entre un 10% i un 3% en funció de la responsabilitat i aquest salari es podrà recuperar en cas de complir amb uns determinats objectius. Tot i això, a finals del 2014 el salari serà el mateix que el vigent actualment. Sergi Lozano, responsable de CCOO al grup Freixenet, ha explicat que més que una reducció salarial el correcte és parlar d’un acord de salari variable que suposa que els directors de departament veuran reduït el seu sou el 10%, els tècnics titulats de grau superior i caps de secció un 7%, els titulats de grau mig un 5% i el personal de producció i administratiu un 3%.

Lozano diu que no es tracta d’una reducció salarial perquè un cop finalitzi el període del conveni, el 31 de desembre del 2014, els salaris de tota la plantilla seran els que estan vigents en l’actualitat. A més, en cas de què durant aquest 2013 i també el 2014 es compleixin uns determinats objectius de facturació, la variació a la baixa dels salaris es podrà recuperar en una paga al final de cada un dels dos exercicis.

A canvi del manteniment de la plantilla, tant del personal directe com indirecte, els treballadors de les empreses del grup (Castellblanch, Freixenet, Segura Viudas, Rene Barbier i l’àrea comercial) tindran flexibilitat de la jornada i mobilitat entre centres, d’acord amb les necessitats de producció de cada una de les empreses, sempre mantenint la borsa de 1.776 hores pel personal a torn partit i la borsa de 1.560 hores per al personal subjecte a torns rotatius.

La direcció també s’ha compromès a mantenir alguns dels ajuts socials com l’ajuda escolar i l’ajuda per fill discapacitat a càrrec del treballador. També s’incrementa la pòlissa d’assegurança per invalidesa i mort i es manté el plus d’antiguitat que a partir de l’1 de gener del 2014 es convertirà amb garantia per a tots els treballadors que ho venien percebent.

Des de CCOO del grup Freixenet es valora l’acord com a ”molt positiu”, ja que s’ha mantingut l’estructura del conveni, i sobretot s’ha complert amb el principal objectiu que és l’estabilitat laboral, quedant aquesta articulada en el conveni com garantia de l’ocupació, fet aquest que en moments de gran incertesa social, laboral i econòmica té un valor ”extraordinari”.

Nou comentari