Grup de JARC per tractar el Pla de Reestructuració de la Vinya

El sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya fa una crida a tots els interessats a presentar les seves sol·lucituds per accedir a les subvencions

han de contactar amb l’organització . S’hi poden incorporar tots els viticultors que destinin la producció de raïm a la vinificació i tinguin les vinyes inscrites al registre Vitícola de Catalunya (RVC). Per tal d’acollir-se a un pla de reestructuració cal utilitzar material certificat (inclosos els portaempelts) i que l’explotació vitícola tingui més de 0,5 hectàrees. Cada anualitat només es podrà demanar ajut per una superfície màxima de 3 hectàrees.

Nou comentari