II Jornada tècnica de reg en vinya

Dijous 17 de gener a Raimat

Un maneig eficient del reg en vinya permet estalviar aigua i alhora millorar determinats paràmetres de qualitat del most, sense que les produccions es ressentin. No obstant, no totes les varietats presenten les mateixes necessitats hídriques ni la mateixa resposta a diferents nivells de sequera. Per aquest motiu, és important conèixer l’estat hídric del cultiu i adoptar les estratègies de reg òptimes per a cada varietat.

Aquesta jornada pretén donar a conèixer al sector vitivinícola la resposta qualitativa de la vinya a diferents estratègies de reg i mostrar diferents metodologies per a la detecció de l’estat hídric, les quals ens permetran gestionar més eficientment el reg.

PROGRAMA

8.30 h Entrega de la documentació

9.00 h Inauguració de la Jornada.

Representant del DAAM.

9.15 h Benvinguda i presentació de la Jornada

Sr. Joan Esteve. Director tècnic de Viticultura de Raimat.

9.30 h El per què de la investigació del reg en la vinya

Dr. Joan Girona. Director del programa Ús Eficient de l’Aigua de l’IRTA.

10.00 h Sensibilitat estacional de la producció i qualitat del vi al dèficit hídric en diferents varietats de vinya.

Dr. Boris Basile. Professor – Investigador de la Universitat de Nàpols (Itàlia).

10.45 h Pausa

11.15 h Bases fisiològiques pel reg deficitari en la vinya

Dr. Jordi Marsal. Investigador del programa Ús Eficient de l’Aigua de l’IRTA.

12.00 h Maneig agronòmic del reg en vinya. Integració amb altres pràctiques del cultiu.

Dr. Diego Intrigliolo. Investigador del Departament d’Agricultura Sostenible de l’IVIA (València).

12.45 h Perspectiva del viticultor per establir un reg deficitari

Dr. Michael Sipiora. Viticultor de Huneeus Vintners, Quintesa, Napa Valley (California).

13.45 h Dinar

15.15 h Ús de la teledetecció com a eina per a la programació del reg en vinya.

Sr. Joaquim Bellvert. Investigador del programa Ús Eficient de l’Aigua de l’IRTA.

16.00 h Desenvolupament de diferents estratègies de reg en ‘Garnatxa blanca’ i anàlisis química i sensorial dels vins elaborats.

Dra. Cristina López. Responsable d’Anàlisis Sensorial de VITEC.

16.45 h Avaluació sensorial de vins sota diferents estratègies de reg.

Sr. Enric Bartra. Investigador INCAVI.

17.30 h Fi de la Jornada

INSCRIPCIONS: La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament trucant al Tel. 973 032 850 (ext. 1519) o a través del correu electrònic (dolors.rius@irta.cat). Persona de contacte: Sra. Dolors Rius. Hi ha la possibilitat de quedar-se a dinar prèvia confirmació. Preu del càtering: 20 euros / persona. El pagament es farà efectiu en el moment d’entrega de la documentació de la jornada.

Nou comentari