VadeVi
La Generalitat facilita la liquiditat al sector agrari català

La secretària general del Departament d’Agricultura, Maria Teresa Martí, i el conseller delegat d’Avalis Catalunya SGR, Joan Cervera, han signat un conveni de col·laboració amb Avalis Catalunya SGR.

En concret, aquest conveni té com a objectiu la concessió d’avals als representats del sector agrari català. Un dels problemes que es troba aquest sector és l’aportació de garanties per poder obtenir finançament. En aquest sentit, a través d’aquest conveni es facilita que els representants del sector agrari puguin accedir a les garanties necessàries per a l’obtenció del préstec que atorga l’Institut Català del Crèdit Agràri (ICCA).

Amb caràcter general, seran empreses beneficiàries d’un aval, els empresaris ramaders, agrícoles, pesquers, forestals, indústries agroalimentàries i les comunitats de regants que tinguin un projecte empresarial econòmicament viable, que hagin obtingut una resolució favorable del Departament mitjançant la qual es concedeixi un ajut en forma de préstec a interès zero i que no es vegin afectades per una sèrie de situacions (fons propis negatius, pèrdues continuades els darrers tres exercicis, …).

Els tipus d’interès i les condicions a aplicar a les operacions de crèdit plantejades, tant als avals com als préstecs garantits per aquests són:

Avals

Termin: Fins a l’amortització final del préstec

Comissió de risc: 1% del principal del crèdit no amortitzat

Comissió d’estudi: Exempt

Comissió d’obertura: 0,50%

Mutualitat: Subscripció del 4% de l’import de l’aval en participacions d’AVALIS

Garanties: Penyora de la mutualitat (4% de l’import avalat)

La secretària general, Maria Teresa Martí, considera que a través d’aquest conveni el Departament dóna suport al sector ajudant-lo a combatre les dificultats a l’hora d’accedir al crèdit.

Avalis és una entitat financera de caràcter mutual, en la qual participa la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de Finances, que té per finalitat, entre altres, facilitar l’accés al finançament a llarg termini dels bons projectes d’inversió empresarial a través de l’atorgament de la seva garantia.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa