VadeVi
Millora de la gestió de les aigües residuals dels cellers del Priorat

Durant aquesta verema 2010, el Parc Tecnològic del Vi (VITEC) ha desenvolupat el projecte “Gestió de les aigües residuals en cellers situats a l’interior del casc urbà del municipi de Gratallops”, amb la coordinació del Celler Vinícola del Priorat SCCL. En aquest projecte també hi han participat Cecílio SL, Ripoll Sans, Clos Figueras SA, Masdeu i Campos SL i Saó del Coster SRL. La iniciativa ha estat finançada pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

Gratallops, com en altres petits municipis de la DOQ Priorat, presenta una forta activitat vitivinícola i s’hi estan portant a terme obres per a la construcció de plantes depuradores. Aquest fet implicarà un canvi substancial per al municipi en el tractament d’aigües residuals domèstiques, però alhora implicarà un augment de la pressió de l’Agència Catalana de l’Aigua a tots aquells petits cellers que aboquen les seves aigües brutes al clavegueram municipal, ja que la concentració de matèria orgànica és molt superior a les aigües residuals urbanes.

El tractament dels efluents dels cellers situats a l’interior de casc urbà és un problema important. La majoria de cellers estan connectats al clavegueram municipal i no disposen de l’espai suficient per aplicar un sistema de tractament d’aigües, fet que s’agreuja per la variabilitat dels consums i la discontinuïtat de volum i de càrrega durant la jornada laboral.

VITEC ha pogut donar resposta, juntament amb el sector afectat, elaborant un estudi on analitza en profunditat tots aquests aspectes per tal d’implementar un sistema de tractament dels efluents vinícoles. Els principals punts avaluats i accions que s’han dut a terme en l’estudi han estat: Caracterització dels efluents dels cellers del municipi de Gratallops. Els paràmetres crítics en els tractaments: elevada càrrega de matèria orgànica, presència de sucres i polifenols, pH àcids i baix contingut de nutrient per a possibles tractament biològics, i sistemes alternatius de tractament dels efluents, com el pretractament fúngic per a l’eliminació de polifenols i digestió anaeròbica i potencial de metanització.

VITEC ha avaluat quin és el maneig de l’aigua en els cellers participants. En aquesta línia s’ha observat que existeix un potencial de millora important, per la qual cosa s’ha elaborat una guia de bones pràctiques. D’aquesta manera, els volums d’aigua residual a tractar seran menors i el tractament serà menys costós perquè el volum i el grau de contaminació seran inferiors.

El sector alimentari, on s’inclou l’elaboració de vi, requereix un ús d’aigua potable que compleixi uns estàndards de qualitat que la facin apta per al seu ús. La major part de l’aigua consumida en aquest sector és dedicada a la neteja d’instal·lacions, d’equipament i maquinària. Un major consum
d’aigua en el celler implica un major volum d’aigua residual a tractar, i en conseqüència un major cost de gestió d’aquests residus. La minimització
de consums d’aigua, així com la minimització del grau de contaminació dels efluents, és el primer pas per avançar cap a una elaboració del vi més
respectuosa amb el medi ambient. Aquest estudi obre la porta a millorar els tractaments actuals que poden dur a terme actualment els cellers del
Priorat situats en nucli urbà.


Celler cecilio de gratallops

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa