VadeVi
Obre el termini per demanar ajuts per a la reconversió de la vinya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha aprovat les bases reguladores de l’ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya per a la campanya 2010-2011 i ha convocat els ajuts corresponents. El termini de presentació finalitza el 19 de febrer de 2011.

Les mesures de reestructuració i reconversió de la vinya tenen com a finalitat augmentar la competitivitat dels productors vitivinícoles, i afavorir la modernització de les explotacions, així com l’adequació varietal a les noves tendències del mercat.

Es compensarà els viticultors per la pèrdua d’ingressos derivada de l’aplicació del pla, que es fixa en: 1.700 euros/hectàrea, en el cas de mesures de reestructuració que incloguin arrencada, i 850 euros/ha, en el cas de les accions de transformació de vas a emparrat i reempelt.

Es podrà efectuar sol·licitud d’ajut per bestreta o per mesures finalitzades durant la campanya. En el cas de bestreta s’ha de constituir una garantia per un import igual al 120% de la bestreta. La bestreta es pagarà un cop s’hagi comprovat que les mesures s’han iniciat. L’ajut per mesures finalitzades es pagarà un cop s’hagi comprovat l’execució de la mesura. No es tindrà dret a l’ajut quan no s’executi un mínim del 80 per cent de la superfície sol·licitada.

Pel que fa al pagament de l’ajut, es pagarà en primer lloc les sol·licituds d’ajut per bestreta. Si les disponibilitats pressupostàries ho permeten, s’abonarà en segon lloc les sol·licituds d’ajut per mesures finalitzades certificades abans del 28 de maig. En tercer lloc, s’atendrà les mesures certificades posteriorment.


La IG desvirtuava el mapa de les 11 DO FOTO: VADEVI.cat

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa