Propostes per a millorar les assegurances agràries

Foto: Domènec Llop

Per tal de facilitar que les diferents línies d’assegurança s’adaptin a les característiques concretes de cada zona, a Catalunya existeix una Comissió Territorial d’Assegurances Agràries, presidida pel director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, i en la que hi participen representants d’Agroseguro, de la Delegació del Govern a Catalunya, d’ENESA, del Consorci de Compensació d’Assegurances, de les organitzacions professionals agràries i de les cooperatives agràries presents a la Taula de Foment (UP, JARC, ASAJA i FCAC). A la reunió d’avui també ha assistit la subdirectora de Planificació Rural, Laura Dalmau, i el cap del servei d’Ajuts a la Sostenibilitat Agrària, Jordi Serra.

Entre d’altres tasques, la Comissió Territorial aprova els acords dels diferents grups de treball d’assegurances agràries existents a Catalunya, grups que tenen encomanada la funció d’estudiar i fer propostes de millora de les línies d’assegurança específiques de cada sector.

Aquesta comissió, que no es reunia des de l’any 2009, ha estudiat les propostes que li han elevat els 9 grups de treball composats per representants del sector, de l’administració i d’Agroseguro, i que durant aquest any 2012 han esta analitzant possibles millores a introduir en el sistema d’assegurances agràries.

Entre els temes que s’han tractat, cal destacar la necessitat de treballar en l’adequació de la línia de multiconreu d’horta, la revisió de l’assegurament dels plançons d’olivera i l’estudi d’una assegurança bianual per a l’olivera, així com la millora de les cobertures i de la norma de peritatge en la planta ornamental i la revisió del mòdul 2 de l’assegurança de fruiters per tal d’incrementar-ne la contractació en la zona de Lleida.

A més a més, s’ha aprovat la revisió de la composició dels grups de treball, atès que mantenien la mateixa estructura que quan es van crear ara fa més de 10 anys, amb l’objectiu de dinamitzar i agilitar el seu funcionament.

Finalment, també s’ha fixat el nou calendari de reunions dels grups de treball per a adaptar-lo al calendari de treball d’ENESA.

Nou comentari