VadeVi
Un web interactiu ajuda la pagesia a conèixer i tractar millor plagues, malalties i males herbes

El grup de Protecció de Conreus de la UdL-IRTA i d’Entomologia de l’IRTA de Cabrils del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha participat a Endure (2007-2010), una xarxa europea per a l’explotació sostenible de les estratègies de protecció vegetal. Els seus objectius han estat els de reestructurar la recerca i el desenvolupament relacionats amb l’ús de productes de protecció vegetal i establir-se com a líder en el desenvolupament i la implementació d’estratègies sostenibles de control de plagues i malalties. Això implica racionalitzar i reduir les aplicacions de pesticides, mitigar els riscos inherents al seu ús a través d’una major explotació de les tecnologies alternatives i desenvolupar estratègies de control basades en el coneixement de l’ecologia, el comportament i la genètica dels organismes de la plaga.

En el marc d’aquest projecte s’han creat algunes eines de transferència de coneixements que poden resultar útils per a l’aplicació d’una protecció vegetal sostenible: el Centre d’Informació Endure i la Xarxa d’Assessors Endure, eines dirigides als agricultors, als tècnics de suport i d’extensió i als investigadors. Es tracta d’un web interactiu que difon informació sobre la protecció de cultius fent èmfasi en el maneig integrat de plagues, malalties i males herbes.

Dóna una visió dels mètodes que es poden emprar per a una protecció de cultius sostenible en el conjunt dels països europeus i pretén ser un punt de referència per transferir coneixements i recomanacions sobre tots els aspectes de la protecció de cultius. S’ha creat per donar suport a la reducció de l’aplicació de plaguicides que exigeix la nova legislació comunitària, oferint mesures de maneig integrat de plagues a punt per ser utilitzades.

Els documents inclosos s’han triat expressament a partir de documents tècnics ja existents en cadascun dels països que han participat en el projecte. Proporcionen resultats a punt per ser utilitzats, és a dir, informació científicament sòlida, provada en el camp i aplicable. A més, també s’hi troben dades sobre mesures experimentals que encara no poden ser recomanades de manera generalitzada, però que tenen el potencial de convertir-se en solucions pràctiques en el futur.

El contingut del web està traduït a diversos idiomes, entre els quals hi ha el castellà. Es pot fer la recerca introduint paraules clau en el cercador o mitjançant la selecció de les opcions que ofereixen diversos menús desplegables.

Endure Network of Advisers (ENA) és una altra eina que s’ha engegat dins de la xarxa, adreçada a les persones que treballen dins el sector de l’assessorament agrícola i s’ocupen de qüestions de protecció de cultius. Esdevenir membre d’aquesta xarxa és totalment gratuït i està obert a qualsevol assessor i empresa, privada o estatal.
L’ENA pretén afavorir la divulgació i aplicació de solucions basades principalment en el maneig integrat de plagues per als problemes agrícoles més comuns. Vol facilitar la comunicació entre els assessors europeus perquè pugin compartir les seves experiències, millorar el funcionament de l’Endure IC i actuar com a xarxa de suport i divulgació d’Endure.

Tot i que actualment només n’hi ha una, està previst que es formin xarxes d’assessors més petites i més especialitzades, per exemple, en patata, fruita o cereals, fent que la xarxa esdevingui encara més rellevant per als propis membres. L’ENA vol proporcionar als assessors europeus una referència capaç d’ajudar-los en el seu treball quotidià, servint també de punt de referència per a la comunitat d’Endure i per als polítics europeus.


Pàgina inicial de la web Endure

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa