Unió de Pagesos contra la nova PAC europea per al sector del vi

El sindicat considera que la proposta de la reforma de la PAC comportaria una reducció del pressupost destinat a mesures per al sector

El sindicat considera que la proposta de la reforma de la PAC comportaria una reducció de les ajudes per al sector. Foto: VADEVI.cat

Unió de Pagesos aposta per la continuïtat del Pla de Suport Nacional Vitivinícola, vigent fins ara, en lloc de l’aplicació de la proposta que preveu la reforma de la nova Política Agrària Comuna (PAC) per al sector, consistent en que els estats membres de la Unió Europea puguin decidir, com a màxim l’1 de desembre del 2012, la concessió de drets de pagament únic als viticultors (sistema d’ajuts desconnectats de la producció vigent fins el 2013) a partir del 2014 però a compte del pressupost del Programa de Suport Nacional.

Per al sindicat, el pagament únic es traduiria en una reducció del pressupost destinat a mesures dirigides exclusivament al sector vitivinícola, adaptades a les necessitats canviants del sector, per destinar-los a uns ajuts desconnectats, amb un import previsiblement baix i, a més, temporals i transitoris, ja que s’instaurarien el 2014, justament quan la nova PAC els començaria a desmantellar, fins el 2019.

Unió de Pagesos recorda que els programes de suport nacional dels estats, posats en marxa a partir de la reforma del sector aprovada el 2008, es nodreixen de fons comunitaris i inclouen mesures que ja s’han desenvolupat, com els plans de reestructuració, la promoció a països tercers, inversions a empreses, etc; i altres que es poden desenvolupar com la verema en verd, les mutualitats o les assegurances de collita. En tot cas, totes són mesures i fons dirigits al sector. El pressupost aprovat inicialment pel Pla de Suport Nacional de l’Estat espanyol va ser de 1.487,8 milions d’euros per al període 2009-2013, dels quals 430 milions ja es van transformar en drets de pagament únic per la desconnexió de les ajudes a la destil·lació d’alcohol d’ús de boca i al most concentrat.

El sindicat demana que es mantinguin els plans de suport nacional al sector del vi, amb el màxim pressupost disponible, amb l’objectiu de continuar disposant d’una eina indispensable per a la modernització de les explotacions vitícoles i vinícoles.

Nou comentari