VadeVi
Unió de Pagesos presenta al·legacions al projecte del Quart Cinturó

Unió de Pagesos adverteix que el projecte del Quart Cinturó comporta un fort impacte en les explotacions agràries de les comarques del Vallès. En les al·legacions presentades al Pla, el sindicat recorda que el traçat proposat afecta unes 200 hectàrees de sòl agrari tant de regadiu com de secà i que, a més, bona part d’aquest sòl està protegit pel planejament municipal i territorial.

A més, una part important de les zones que es veuran afectades són explotacions agràries prioritàries que s’acullen a polítiques de desenvolupament rural, com la incorporació de joves o la modernització d’explotacions. Unió de Pagesos considera que el traçat suposarà un fre al desenvolupament de les explotacions.

L’impacte suposarà, a més de la pèrdua del sòl agrari, una greu afectació a la xarxa de camins i regs i la fragmentació de finques, qüestions que influeixen de manera decisiva en la rendibilitat de les explotacions agràries, rebla el sindicat.

Unió de Pagesos també considera que l’estudi informatiu sobre el Quart Cinturó ha menystingut el sector agrari, ja que fa una descripció parcial i esbiaixada de la realitat i no incorpora l’estudi d’impacte agrari, tal com preveu el Pacte Nacional per a les Infraestructures i el Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

Pel que fa a l’Avaluació de l’Impacte Ambiental, el sindicat estudia la possibilitat de presentar un recurs d’alçada contra la resolució del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM) que convalida les consultes de 2004 per fer aquesta avaluació, ja que considera que des de llavors hi ha hagut un important canvi legislatiu en matèria ambiental, territorial i d’infraestructures que cal tenir en compte en l’avaluació ambiental.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa