Unió de Pagesos reclama l’IVA reduït per a la producció agrària

Verema en ple Alt Pirineu Foto: VAVEVI.cat

Unió de Pagesos denuncia que la pujada de l’IVA en els productes, inputs i serveis agroalimentaris –anunciada pel president del Govern central, Mariano Rajoy– tindrà un impacte molt negatiu per la pagesia catalana ja que representarà un sobrecost anual d’uns 45,6 milions d’euros per al conjunt dels sector productor de Catalunya. Aquesta xifra surt de sumar la pujada de l’IVA de dos punts (del 8 al 10% per l’IVA reduït) i de tres punts (del 18 al 21% pel general), respectivament, a les dades anuals dels principals costos de producció. Unió de Pagesos vol que s’apliqui un IVA reduït per a tots els béns i serveis usats per la producció agrícola i ramadera, ja que això inclouria tant als pagesos de règim fiscal especial com als del règim general i evitaria els problemes de tresoreria derivats de pagar l’impost per endavant. També demana que s’augmenti l’IVA compensatori que apliquen aquells professionals acollits al règim especial d’aquest impost i que en l’actualitat és del 8,5 per a la ramaderia i del 10% per a l’agricultura.

Unió de Pagesos assenyala que la renda agrària catalana ha disminuït, en termes constants, un 38% entre l’any 2001 i el 2010, a més la renda de la pagesia catalana no assoleix ni la meitat de la resta dels sectors de l’activitat econòmica i els productors a més no tindran capacitat per a traslladar aquests augments fiscals a la resta de graons de la cadena.

El grau de concentració actual de la gran distribució alimentària i la passivitat o incapacitat dels poders públics per aplicar eficaçment les normatives de competència, consum i comerç fa que aquesta tingui una posició de domini i no seria estrany que per a evitar que l’IVA afecti a les seves vendes faci absorbir la pujada als productors agrícoles i ramaders amb preus a la baixa. Mariano Rajoy ha avançat avui en el Congrés dels Diputats la pujada de dos punts en l’IVA del 8% que afectarà als productes agrícoles transformats i als productes que puguin ser utilitzats en l’alimentació humana o animal, així com productes i serveis propis de l’agricultura i ramaderia per a l’obtenció de tals aliments. Es tracta de les llavors, fertilitzants, plaguicides, herbicides, en la mesura que puguin ser habitualment utilitzats en activitats agrícoles, ramaderes o forestals. També medicaments per a ús animal, productes i material sanitari per a guarir als animals, i serveis prestats als agricultors, ramaders i forestalistes. També puja del 18 al 21% l’IVA d’aigua, llum, gas, carburants com el gasoli agrícola, etc; essencials per a la maquinària, el reg o per al funcionament diari de les granges.

Nou comentari