Uns cellers que creixen i altres que s’ensorren amb la crisi

La consultora Plimsoll presenta un estudi sobre els 1276 cellers que més facturen de l'Estat

Els cellers han de canviar les estratègies comercials en època de crisi. Foto: VADEVI.cat

Un nou estudi sobre el sector d’elaboració i venda especilitzada de vins realitzat pels analistes de Plimsoll, el principal proveïdor a nivell mundial d’informes sectorials i de mercat, indica que hi ha 498 empreses del sector vitivinícola que destaquen per presentar nivells de creixement molt superiors a la resta.

Aquestes empreses “emergents” van aconseguir incrementar les vendes en un 13,8% respecte a l’anterior període comptable, la qual cosa els permet encarar l’any 2012 amb un major control sobre el mercat.

Incrementar les vendes ha estat una tasca complicada en els últims anys: segons les últimes dades oficials publicades, el creixement mitjà del sector ha passat de -3,8% a -0,5%. No obstant això, aquestes empreses “emergents” han aconseguit taxes de creixement molt per sobre dels seus competidors. La següent tabla mostra com es configura el sector a l’Estat espanyol i de quina manera ha afectat la crisi a l’activitat de les empreses que el conformen:

“Emergents” “Afectades” Resta Sector
Nombre d’Empreses 498 646 132 1276
Mitjana de Creixement 13,8% -9,1% 2% -1%

De les 1276 empreses analitzades en l’informe Plimsoll, 646 presenten creixement negatiu, per la qual cosa encara els és més complicat l’obtenir quota de mercat i enfrontar-se a les estratègies de les empreses emergents.

Aquestes empreses considerades “afectades” per la crisi, van experimentar una caiguda en les vendes d’un -9,1% de mitjana. David Pattison, autor del nou estudi afirma: “Això és una prova clara de que qualsevol creixement que experimenta el mercat està sent absorbit per un petit grup d’empreses amb estratègies molt clares i reeixides.”

Què estan fent aquestes empreses per generar aquest creixement? David Pattison, ofereix la següent explicació: “Hi ha evidències que demostren que el mercat està canviant. Les fonts d’ingrés i bases de creixement amb les quals les empreses treballaven fa un parell d’anys són ara molt diferents. Cap a on es dirigeix aquest sector a l’Estat espanyol? Aquesta és la gran pregunta a la qual tots voldríem saber contestar, però a la que les 498 empreses “emergents” analitzades en el nostre informe semblen haver trobat resposta”.

Contràriament al que podria semblar, aquestes companyies “emergents” no són únicament grans empreses a les quals les petites no poden fer ombra. En el quadre a continuació es mostra com es distribueix el creixement també entre empreses amb menor volum de negoci però gran capacitat d’innovació.

Volum de negoci Nombre d’Empreses “Emergents” Nombre d’Empreses “Afectades”
500,000 € 9 23
1,000,000 € 114 163
3,000,000 € 205 245
5,000,000 € 63 86
10,000,000 € 50 69
50,000,000 € 49 49
>50 millones € 5 11
Total 498 646

L’estudi està disponible en format PDF per 599€. Els lectors de VADEVI.cat podran beneficiar-se d’un descompte de 50 € en la nova edició especial de l’Informe Sectorial PLIMSOLL “Elaboració i venda especialitzada de vins – Espanya 2012” esmentant la referència PR 0112.

Nou comentari