ramaderia

El 40% de la superfície de producció ecològica a Catalunya és vinya

Comparteix
Suposa un 25% del total de vinyes del país. La producció ecològica, que té un volum de negoci de més de 480 milions d'euros anuals, ha doblat la seva extensió en només 5 anys i continua creixent tant en facturació i superfície com en nombre d'operadors.