VadeVi
Agricultura obre la convocatòria d’ajuts del Pla d’assegurances agràries 2021

El Departament d’Agricultura ha fet pública la resolució de la convocatòria de la primera part dels ajuts per les assegurances agràries per aquest 2021. Es tracta d’unes línies convocades anualment pel DARP per impulsar i fomentar les assegurances agràries i així salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

Així, dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, s’estableixen ajuts a la contractació de les pòlisses que permeten subvencionar una part percentatge sobre el suport que l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, en què l’ajut és un import per animal segons la classe de bestiar i la zona de recollida.

En la present convocatòria es mantenen els criteris de les anteriors, i es dona prioritat a les assegurances contractades en les produccions on hi hagi un nivell d’assegurament baix. Alhora, es fomenta les assegurances que ofereixen més cobertures o que permeten aglutinar en una pòlissa produccions diverses, així com les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà. 

Les novetats introduïdes aquest any per part d’ENESA han estat la modificació de la base de càlcul de subvenció, incloent-hi els recàrrecs, l’increment de deu punts de subvenció addicional per a persones joves agricultores, o l’augment de sis punts de subvenció base als mòduls complementaris. El DARP considera que cal mantenir i ampliar la base d’assegurats i, per això, manté invariables els percentatges d’ajut, malgrat que les modificacions introduïdes per ENESA provoquen automàticament un augment de l’import d’ajut del DARP.

Per part del DARP la novetat introduïda aquest any ha estat el canvi de grup de les línies dels conreus herbacis extensius, explotacions de vinya, fruita seca i olivera en què s’han inclòs en aquesta primera convocatòria d’ajuda quan abans estaven en la segona convocatòria.

En les bases reguladores d’enguany es continua amb la priorització establerta l’any anterior, i és que el DARP subvencionarà un % sobre la subvenció que ENESA apliqui a totes les parcel·les, els caps de bestiar o les instal·lacions aqüícoles de la pòlissa contractada d’acord amb el tipus de persona beneficiaria, prioritzant els Agricultors Professionals (AP), les Empreses Agràries Prioritàries (EAP), i els Joves Agricultors (JA), respecte de la resta de beneficiaris.

Tal com ja es va fer amb els ajuts del Pla 2020, aquesta convocatòria es realitzarà mitjançant dues disposicions: la primera, ja publicada, amb un pressupost de 3.073.635,49 euros, recull els ajuts de les pòlisses que entrin en vigor fins el dia 31 d’octubre de 2021; i durant el mes d’octubre d’enguany es preveu publicar una segona convocatòria per a les pòlisses del Pla que entrin en vigor amb posterioritat a l’últim dia d’octubre d’aquest any.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa