El Departament d’Agricultura ha publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l’Ordre que aprova les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i obre la segona convocatòria dels mateixos, emmarcats dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2014-2020.

En aquesta segona convocatòria que es publica ara es preveu ajuts per un import de 3.500.000 euros per a les anualitats 2017, 2018, 2019, dels quals un 57% van a càrrec dels pressupostos del DARP i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). El termini per a la presentació de sol·licituds és de dos mesos.

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet el sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena). Així, aquests ajuts incentiven el plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests Grups Operatius.

La innovació és una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea (UE), i fonamental per a promoure un sector agroalimentari i forestal eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats i per a afavorir la seva competitivitat i diversificació.

En aquesta línia, Catalunya ha estat una de les primeres regions europees a desenvolupar la mesura de cooperació per a la innovació. La primera convocatòria d’aquesta mesura que va publicar el Departament, l’agost de 2015, va ser la primera a nivell de tot l’Estat. En aquesta convocatòria es va aprovar un total de 42 projectes per un valor global de 3.467.705€, 19 projectes dels quals per a la creació de grups operatius (ajuts per al plantejament i redacció de projectes) i 23 per a la realització de projectes pilot innovadors. Tots aquests projectes es troben actualment en fase d’execució. I quant a les temàtiques, per àmbits sectorials, 10 projectes són liderats pel sector ramader, 7 pel fructícola, 6 pel forestal, 5 pel de la producció ecològica, 4 per la indústria agroalimentària, 2 pel sector vitícola, 2 per l’oleícola, 2 pel de l’arròs, un per l’horta, un per l’apicultura, i un projecte treballa la introducció de nous cultius.

Els Grups Operatius aprovats en la convocatòria 2015 van tenir l’oportunitat, el passat 6 d’abril, d’intercanviar experiències en la trobada que el DARP va coorganitzar, dins del marc de la reunió estratègica del Grup de treball AKIS (Agriculture Knowledge and Innovation Systems) del Comitè SCAR (Standing Committee on Agricultural Research).

El Comitè SCAR és un grup de treball consolidat en matèria de recerca agrària, integrat per representants de 37 països diferents de la UE. Des de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea (CE) es va valorar molt positivament la proposta catalana, considerant-la un bon exemple d’aplicació de la mesura de cooperació per a la innovació a nivell europeu.

Els projectes finançats per aquesta línia d’ajuts han de ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú, alhora que han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements en les zones rurals, enfortint els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments, la silvicultura, i la investigació i la innovació incloent l’objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulgaran a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI)

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa