VadeVi
Agricultura vol reforçar l’estructura del sector vitivinícola català

Verema al celler empordanès Espel.t Foto: VADEVI.cat

El Departament d’Agricultura (DAAM) ha convocat els plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2011-2012 i els ajuts corresponents, mitjançant l’ordre publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

El Programa de suport al sector vitivinícola, establert a nivell comunitari, té per objectiu aconseguir l’equilibri entre l’oferta i la demanda de la producció vitícola i mantenir el nivell de rendes dels viticultors. Per això és necessari augmentar la competitivitat dels productors, consolidar el prestigi assolit pels vins comunitaris com uns dels millors del món, mantenir les tradicions, respectar el medi ambient i potenciar el teixit social de les zones vitícoles.

La mesura de reestructuració i reconversió de la vinya és una de les mesures del programa de suport al sector vitivinícola, amb l’objectiu d’augmentar la competitivitat de les explotacions vitivinícoles i afavorir la seva modernització així com l’adequació varietal a les noves tendències del mercat, per a reforçar l’estructura del sector.

Així, per tal de consolidar el teixit social de les zones vitícoles, la conservació del medi ambient i l’establiment de mesures competitives es fa necessari continuar amb la modernització de les explotacions vitícoles i donar suport a aquestes actuacions mitjançant els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya.

Per a la campanya 2011-2012, per raons de racionalització normativa i claredat de cara a les persones destinatàries, s’ha reunit en una única disposició la convocatòria dels plans i els ajuts corresponents i s’ha sotmès a consulta de les organitzacions representatives del sector membres de la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi.

Els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya

Els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya estan destinats a viticultors integrats en un pla col·lectiu o titulars d’un pla individual que hagi estat aprovat pel Departament.

La finalitat d’aquests ajuts és impulsar la competitivitat i modernització de les explotacions vitivinícoles, compensant als viticultors participants en el pla per la pèrdua d’ingressos derivada de l’aplicació del pla i participant en les despeses de la reestructuració i/o reconversió de la vinya.

La compensació als viticultors per la pèrdua d’ingressos derivada de l’aplicació del pla es concedirà:

– Per un import de 1.700 euros/ha, que correspon a dues campanyes sense ingressos, en el cas de mesures de reestructuració que incloguin arrencada.

– Per un import de 850 euros/ha, que correspon a una campanya sense ingressos, en el cas de mesures de reconversió que inclogui l’acció de passar del sistema de vas a emparrat o a reempeltament.

Pel que fa a les accions de reestructuració i/o reconversió, es subvencionaran tota una sèrie d’accions amb uns imports màxims per hectàrea, que estan detallades en l’annex 1 d’aquesta nota.

Els ajuts que preveu aquesta Ordre són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa.

Annex 1. Accions que pot abastar el règim de reestructuració i/o reconversió de la vinya i costos màxims (expressats en euros/hectàrees).

– Arrencada: 421,00 euros/ha.

– Plantació:

Preparació del sòl: 962,00 euros/ha.

Planta i plantació (unitat): 2,07 euros/planta.

Altres costos plantació: 240,00 euros/ha.

Costos de cultiu (dos anys): 1.052,00 euros/ha.

– Emparrat: 3.500,00 euros/ha.

– Formació de vas a emparrat: 3.649,00 euros/ha.

– Desinfecció del terreny: 2.104,00 euros/ha.

– Despedregat: 391,00 euros/ha.

– Anivellació del terreny: 601,00 euros/ha.

– Abancalament: 18.752,00 euros/ha.

– Abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%: 30.000,00 euros/ha.

– Reposició, terra i lapil·li: 5.050,00 euros/ha.

– Murs de pedra tallavents: 10.000,00 euros/ha.

– Protecció de planta jove: 1.202,00 euros/ha.

– Reempeltat:

Empelt (unitat): 0,60 euros/planta.

Altres costos reempelt: 1.202,00 euros/ha.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa