VadeVi
Coordinació catalana per un projecte europeu que vol reduir l’impacte negatiu dels pesticides a la vinya
L'impacte negatiu dels pesticides a la vinya es podria reduir amb un nou projecte europeu que lidera l'IRTA
L’impacte negatiu dels pesticides a la vinya es podria reduir amb un nou projecte europeu que lidera l’IRTA | Pxfuel

!--akiadsense-->

NOVATERRA, un nou projecte europeu de recerca i innovació que coordina l’Irta i que tot just comença ara, vol ocupar-se de la problemàtica generada per l’abús de pesticides a la vinya. Vol crear un nou enfoc més global per garantir tant la seguretat alimentària com les directives de la Unió Europea per a l’ús sostenible dels plaguicides. L’objectiu és reduir l’ús i els impactes negatius dels productes fitosanitaris més controvertits, els anomenats plaguicides, que es fan servir per al maneig integrat de plagues, malalties i males herbes als dos principals cultius mediterranis d’Europa: la vinya i l’olivera.

Durant les diverses fases del projecte es desenvoluparan i assajaran un conjunt d’estratègies noves, integrades i sostenibles, però també viables a nivell tècnic i econòmic. Es tracta de reduir la contaminació ambiental i els danys als organismes que no formen part de les plagues objectiu, aconseguint a la vegada una millor sostenibilitat econòmica per als agricultors de la Mediterrània.

Els cultius de vinya i olivera a Europa són molt importants. De fet, la Unió Europea és líder en producció, consum i comerç de vi, i compta amb un 45% de la superfície de cultiu mundial de vinya (amb l’estat espanyol, Itàlia i França com a líders en aquest aspecte), i un 65% de la producció.

Aquest nivell de producció ha estat possible, en part, gràcies a la utilització de productes fitosanitaris, que han permès mantenir a ratlla les diverses plagues i malalties que afecten aquests cultius. El nombre d’aquests productes emprats en agricultura s’ha duplicat a escala mundial des de 1980, però recentment diversos estudis demostren que l’abús de pesticides pot tenir impactes negatius sobre el medi ambient, els organismes beneficiosos i fins i tot a la salut humana. A més, la demanda de productes ecològics és cada cop més gran, i alguns dels fitosanitaris més utilitzats, com és el cas del coure, es troben a la llista de substàncies a ser substituïdes allhora que es fa molt d’èmfasi en la millora de l’eficiència de l’aplicació. Per això, es fa necessària una aproximació integral per a trobar alternatives de maneig que permetin la sostenibilitat del sector.

L’estratègia de NOVATERRA

Es basa en la integració de tres enfocs clau:

D’una banda, l’ús de productes de protecció alternatius i naturals, com biopesticides, agents de biocontrol i adjuvants, així com formulacions innovadores. Això es farà conjuntament amb les proves d’estratègies innovadores de control biològic per reduir els efectes de les principals malalties i plagues que afecten la vinya i l’olivera: míldiu, oïdi, botritis i corc del raïm en vinya i ull de gall, mosca de l’olivera, l’arna de l’olivera i la caparreta negra.

En segon lloc, l’ús d’una plataforma d’agricultura intel·ligent per a una aplicació més precisa dels productes (smart farming). En aquest sentit es vol desenvolupar i provar noves tècniques utilitzant sensors, IoT i robòtica integrats en maquinària agrícola amb l’objectiu d’optimitzar la dosi de pesticides a aplicar a les vinyes i oliveres, garantint una màxima precisió.

I tercer, l’assaig d’una nova gestió dels sòls, amb estratègies de biodiversitat funcional i robòtica de gestió de les males herbes, per a una major salut dels cultius amb menys productes químics. Al final del projecte, les estratègies integrades de maneig del sòl més eficients seran seleccionades i implementades en un Sistema integratiu de Suport a la presa de Decisions (DSS), desenvolupat com a aplicació web.

“És un projecte molt ambiciós, i començar-lo en un any amb una incidència tan elevada de míldiu, en l’Any Internacional de la Sanitat Vegetal, té encara més rellevància”, destaca Felicidad de Herralde, investigadora de l’IRTA i coordinadora del projecte. L’IRTA, a més de en la coordinació, participa activament en l’assaig de productes alternatius en olivera, a través dels programes de Protecció vegetal sostenible i de Fructicultura, i en vinya des del programa de Fructicultura en col·laboració amb VITEC. També en les estratègies de maneig del sòl i en l’elaboració de noves guies i itineraris de maneig integrat de plagues, així com en l’avaluació de l’impacte econòmic i ambiental de les pràctiques proposades, en col·laboració amb el CREDA.

Nou comentari

Comparteix