La patronal del Cava ha presentat, en el marc de la seva Assemblea General, el nou Codi ètic de l’entitat amb principis i valors que pretenen demostrar el seu compromís amb el sector i la societat, així com la seva voluntat de treballar per contribuir a garantir la sostenibilitat i la unió del sector.

El Codi té com a finalitat recopilar valors i principis que tan AECAVA com tota empresa associada a l’entitat ha d’observar en l’exercici de les seves actuacions i que pretenen també afavorir la cohesió de la patronal, així com la unitat i la imatge del sector del Cava.

Els principis i valors recollits són: Sostenibilitat i innovació, Honestedat, Transparència, Foment de la reputació del Cava, Respecte a la lliure competència, Diàleg i negociació, Unitat empresarial, Foment de la participació interna i Organització i funcionament democràtics. El Codi ètic també fa esment a la relació d’AECAVA i els cellers amb els treballadors, amb les empreses, amb les proveïdors, i destina un apartat a la salut, a la seguretat en el treball i a la promoció del consum moderat i responsable.

Per garantir el compliment del Codi, AECAVA ha creat una Comissió ètica que estarà formada per 3 vocals de la Junta Directiva i que serà l’encarregada de reportar a la Junta directiva en cas de detectar-se alguna presumpta infracció del Codi.

Nou comentari

Comparteix