La DO cava depèn del Ministeri d’Agricultura, atès que inclou territoris que excedeixen Catalunya. Foto: CR Cava

El 4 de juny de 2013 està prevista la celebració d’eleccions al consell regulador de la DO Cava, juntament amb les de les denominacions d’origen Jamón de Guijuelo, Arroz de Calasparra i Queso Idiazábal, totes elles dependents del Ministeri d’Agricultura, segons que informa Landgest Enginyers.

Les darreres eleccions per elegir els membres del Consell Regulador del Cava van tenir lloc l’any 2001. Quatre anys més tard, l’any 2005, s’havien de tornar a celebrar eleccions, però el procés va quedar prorrogat perquè no s’havia portat a terme l’adaptació preceptiva del reglament del Consell a la Llei 24/2003, de la Vinya i el Vi. Aquesta circumstància també va afectar als consells de les denominacions vitivinícoles Rioja i Jumilla, igualment dependents del Ministeri, si bé aquestes ja van celebrar eleccions l’any 2008 i 2010, respectivament.

La DO Cava, a diferència de les 11 denominacions d’origen catalanes de vins tranquils, no depèn de la Generalitat, sinó del Ministeri d’Agricultura, atès que el seu territori supera l’àmbit de la comunitat autònoma catalana.

Calendari electoral

22 de gener de 2013, constitució de la Comissió Electoral Central.Imatge

21 de febrer de 2013, constitució de la Comissió electoral del Cava.

28 de febrer de 2013, exposició de censos provisionals.

5 de març de 2013, finalització del termini de presentació reclamacions al cens.

2 d’abril de 2013, exposició dels censos definitius.

8 d’abril de 2013, finalització del termini de presentació de candidatures.

12 d’abril de 2013, proclamació de candidatures.

4 de juny de 2013, constitució de les meses electorals i votacions.

2 de juliol de 2013, presa de possessió i elecció del President del Consell Regulador del Cava.

Composició del cens

Sector productor

Cens A: Constituït pels titulars d’explotacions vitícoles inscrites al corresponent registre de CR Cava, que siguin socis de cooperatives o societats agràries de transformació.

Cens B: Constituït pels titulars d’explotacions vitícoles inscrites al registre de CR Cava i no inclosos al Cens A.

Cens C: Constituït pels titulars de cellers d’elaboració de vi base i els titulars de cellers d’emmagatzematge de vi base, inscrits als corresponents registres del CR Cava, que hagin elaborat a l’empara de la denominació Cava en alguna de les tres darreres campanyes.

Sector el·laborador

Cens D: Constituït pels titulars de cellers d’elaboració de Cava, inscrits al corresponent registre del CR Cava que hagin elaborat a l’empara de la denominació Cava en alguna de les tres darreres campanyes. S’estableixen els següents subcens:

Subcens D1: Cellers amb nivell de producció de més del 15%.

Subcens D2: Cellers amb nivell de producció entre el 1 i el 15%.

Subcens D3: Cellers amb nivell de producció entre el 0,1 i el 1%.

Subcens D4: Cellers amb nivell de producció de menys del 0,1%.

Presentació de candidatures

Podran proposar candidatures les organitzacions professionals agràries, les federacions o associacions de cooperatives agràries o de societats agràries de transformació, així com associacions professionals implantades a la zona de producció.

També es podran presentar candidatures independents sempre i quan disposin de l’aval de, com a mínim, el 10% del cens o del subcens que correspongui.

Nombre de vocals el·legibles

Per a cada cens o subcens seran elegibles el següent nombre de vocals:

Cens A: 2

Cens B: 3

Cens C: 1

Cens D1: 2

Cens D2: 2

Cens D3: 1

Cens D4: 1

Més informació:

Ordre AAA/2483/2012, de 8 de noviembre, per la que es regula el procés electoral als consells reguladors de denominacions d’origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides que depenen del Ministeri d’Agricultura.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa