Portar l’opinió pública més enllà de la recollida de dades i materialitzar-la en uns guardons que s’atorguin per votació popular, és el concepte pel qual l’empresa The Whatsons, d’opinió pública, va realitzar un sondeig d’opinió durant el transcurs de la mostra de vins i escumosos que es va celebrar a Vilafranca del Penedès a principis d’aquest mes de juliol.

L’enquesta consistia en una única pregunta: “Quin és el vi o vi escumós, dels que heu tastat, que més us ha agradat?” i la van respondre 565 persones, la majoria de manera presencial, però també en línia, des d’una pàgina web que l’empresa havia habilitat amb aquesta finalitat, durant tot el cap de setmana.

Un cop emeses les votacions per part del públic assistent, el recompte es va realitzar segons la categoria corresponent: vi blanc, vi rosat, vi negre, vi escumós i celler, aquest darrer considerant el número de valoracions rebudes en la suma dels seus productes.

Les preferències generals del públic quant a categories van decantar-se cap al vi blanc, amb un 49% del total de les valoracions, seguit pel vi escumós amb un 25%, el vi rosat amb un 14% i, per últim, el vi negre amb un 12%. Pel què fa a gènere (53% homes i 47% dones), es destaca que en l’elecció del vi negre, predominen els homes, mentre que el l’elecció del vi escumós ho fan les dones. En canvi, tant en vi blanc com vi rosat les diferències no van ser representatives.

Els premis per votació popular van ser: premi del públic al vi blanc per Xitxarel·lo, de Martí Serdà; premi del públic al vi rosat per Primeur, de Gramona; premi del públic al vi negre per 3055 Merlot – Petit Verdot, de Jean Leon; premi del públic a l’escumós per Clàssic Penedès Brut, de Mas Comtal; i premi del públic al celler amb més vots per Bodegues Pinord.

Aquesta ha estat la primera edició d’uns guardons creats arran d’una iniciativa privada i aliena a l’organització de l’esdeveniment, que vol copsar els gustos del gran públic dels productes que arriben al mercat.

Fitxa tècnica de l’enquesta:

– Naturalesa metodològica: quantitativa.

– Tècnica metodològica: enquesta presencial i online, amb integració digital directa.

– Tipus de qüestionari: estructurat.

– Univers: persones majors d’edat, assistents a la mostra de vins i caves de Vilafranca del

Penedès, celebrada els dies 3, 4 i 5 de juliol de 2015. Es dimensiona per a una assistència de 50.000 persones.

– Mida mostral: 565 unitats mostrals vàlides.

– Marge d’error: ± 5%.

– Nivell de confiança del 95,5%.

– Variables p i q = 0.5.

– Data de recol·lecció de dades: 3, 4 i 5 de juliol de 2015, en franges horàries preestablertes (19h – 22h).


Nou comentari

Comparteix