La Cooperativa Falset Marçà busca millorar l’eficiència energètica de les seves instal·lacions i alhora reduir costos, a través d’un projecte de col·laboració amb les empreses Instatec Serveis Energètics S.L. i Tècniques Avançades de Mesura i Control, S.L que promou la Fundació Parc Tecnològic del Vi de Falset, VITEC.

El projecte neix de la iniciativa privada de les dues empreses (INSTATEC i TAMIC) per tal de desenvolupar un sistema d’auditoria energètica en temps real orientat al sector vitivinícola amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels processos productius d’aquesta indústria.

El celler Falset Marçà ha estat seleccionat per les seves característiques de funcionament enològic i per l’ interès de la direcció en la millora contínua i principalment perquè les instal·lacions siguin ambientalment més respectuoses.

Per tal de realitzar aquest projecte pilot s’instal·laran al celler equips de mesura de consums elèctrics i de paràmetres ambientals que permetran obtenir informació en temps real de la despesa energètica de la Cooperativa i la correlació amb els processos productius en marxa. Aquesta instal·lació es portarà a terme sense interferir en la seva activitat productiva.

El projecte té una durada prevista d’un any, en què s’hauran pogut determinar les dades de consums anuals de les principals fases del procés que consumeixen energia. L’anàlisi dels resultats obtinguts permetrà realitzar actuacions concretes per a la reducció dels consums energètics.

El proper dimecres 8 d’abril se signarà el conveni de col·laboració entre les empreses i es donarà el tret de sortida per l’estalvi energètic del celler de la Cooperativa Falset Marçà.

Nou comentari

Comparteix