La pela del suro
La pela del suro | Museu del suro

!--akiadsense-->

L’Institut Català del Suro (ICSuro) és una de les 13 entitats participants en el projecte innovador Go Suber, Grup operatiu de modernització de la pela del suro per a la millora de la productivitat. El principal objectiu de és modernitzar la tasca d’extracció de suro, mitjançant la mecanització de la pela, l’optimització dels procediments i la millora de les condicions de seguretat i salut.

A més, busca valoritzar aquest producte i els seus derivats per millorar la seva comercialització, desenvolupant noves aplicacions. Concretament, l’ICSuro coordina el desenvolupament d’una coberta verda aprofitant les característiques aïllants i bioabsorbents dels subproductes de la pela.

Aquest objectiu implica provar les màquines de pela actuals i les eines complementàries utilitzades per a aquesta tasca, tals com escales sureres o tenalles. Es tracta d’analitzar el seu rendiment i ergonomia per fer-les més eficients i segures.

D’altra banda, cal revisar els sistemes i procediments de l’aprofitament, especialment el torn d’extracció, i definir les bases tècniques d’una nova subericultura que millorin la presa de decisions. Així mateix, cal dissenyar nous sistemes de seguretat i salut, adaptats específicament al surera i als treballs en alçada.

Els assajos dels prototips i tècniques es duran a terme de forma paral·lela a Andalusia, Extremadura i Catalunya, principals regions productores de suro a nivell estatal, tot i que els resultats seran extrapolables a nivell europeu. Els principals beneficiaris d’aquesta iniciativa, aprovada a finals d’abril, seran els propietaris de suredes, les empreses de treballs forestals, peladors, alumnes d’escoles i facultats vinculades al sector surer, empreses sureres i Administració.

Go Suber és una iniciativa cofinançada al 80% pel Fons FEADER amb utotal d’ajuda de 532.000 euros i el Ministeri d’Agricultura i Pesca i Alimentació (MAPAMA), a través del Programa Nacional de Desenvolupament Rural. El seu objectiu és fomentar la cooperació entre els agents dels sectors agrari i forestal, per facilitar la posada en marxa de projectes pilot innovadors que permetin posar en valor les activitats que es desenvolupen en el medi rural.

Nou comentari

Comparteix