Durant els mesos d’hivern, la vinya reposa. Descansa i es preparar per iniciar un nou cicle, per tornar a brotar nova vida. I en aquest moment, deixa unes imatges molt característiques en les quals hi juga de tant en tant la paleta cromàtica, sobretot si al temps li dona per nevar i emblanquinar el paisatge.

Paisatges d’hivern amb vinyes del celler Tarroné

De fet, els mesos d’hivern demanen una nova feina al camp: hem entrat de ple en època de poda.

Imatge de vinya vella | Varietal500
Les vinyes reposen durant els mesos d’hivern | 123RF

I l’hivern, també deixa algunes postals emblanquinades, vinyes cobertes de neu.

Vinyes cobertes de neu | Aj Font-Rubí
Vinyes d’hivern del projecte Mervm Priorati

Hi ha zones del món en què esperen a finals d’any per poder collir el raïm i fer el reconegut vi de gel.

Raïm gelat per elaborar vi de gel | iStock

Nou comentari