El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural modificarà el Decret de les renovables, que regula el desplegament de les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques arreu del país. Els canvis responen a tres objectius. El primer, assegurar la participació del territori, per impedir que proliferin projectes sense l’acord dels propietaris dels terrenys ni amb el desconeixement dels ajuntaments. El segon, distribuir el nombre d’instal·lacions, per evitar la concentració d’equipaments a les mateixes zones. I, el tercer, impedir que la transició energètica comporti la substitució massiva de camps de conreu per plaques fotovoltaiques i generadors eòlics.

Els projectes fotovoltaics i eòlics només podran iniciar la seva tramitació si compten amb l’acord majoritari de la propietat dels terrenys, que es podria situar a l’entorn del 85% de la superfície. A més, per presentar els projectes, els promotors també hauran d’acreditar que n’han informat els ajuntaments corresponents. Tant l’acord dels propietaris com el coneixement dels ajuntaments serà un requisit indispensable per a tots els projectes encara pendents de sortir a informació pública.

La nova regulació respon a la demanda del territori, que s’ha sentit exclòs del desplegament de les energies renovables previst pel Decret llei 16/2019. Així, des de l’aprovació d’aquesta norma, de finals de novembre del 2019, els promotors han presentat 522 avantprojectes. La Generalitat ha rebut 380 propostes d’instal·lacions fotovoltaiques i 142 d’eòliques. L’òrgan encarregat d’analitzar-ne la viabilitat de l’emplaçament, anomenat “Ponència de les renovables”, n’ha analitzat 392. D’aquestes, n’ha donat el vistiplau a la tramitació de 253. D’aquestes, n’hi ha 4 que ja han arribat al tràmit d’informació pública.

La concreció de la norma permetrà la supressió de la consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament, perquè la idoneïtat ja no dependrà del punt de vista dels departaments implicats sinó d’una norma clara, amb rang de llei. 

Protegir l’agricultura i impedir la massificació de plantes a les mateixes comarques

La falta de límits per al volum de les instal·lacions suposa una amenaça per a l’activitat agrícola, la producció d’aliments i la biodiversitat. L’article 7.1 del Decret Llei 16/2019 permet que els oligopolis energètics lloguin els camps de conreu per un preu que pot ser molt més rendible que l’activitat agrària. El tancament de l’activitat també comporta l’abandonament de la ramaderia, el descuit dels boscos i el despoblament rural.

Per impedir-ho, la nova regulació protegirà els camps de conreu més favorables per a l’agricultura que, en cap cas, no es podran utilitzar per a plantes fotovoltaiques ni eòliques. El sòl amb menys qualitats, estarà subjecte a un topall d’ocupació màxima del 5% de la superfície en el cas de regadiu i del 10% en el de secà. La modificació establirà que aquesta part proporcional s’apliqui per comarques. En canvi, no posarà cap límit als camps agrícoles menys proclius al conreu. La referència per a la qualificació del sòl serà la capacitat agrològica que indica l’Institut Cartogràfic de la Generalitat.

Nou comentari