Obert el termini per a sol·licitar noves plantacions de vinya

La Unió Europea regularà així la superfície de vinya plantada a tot el territori comunitari

Aquest primer de febrer s’ha obert el termini per a sol·licitar noves autoritzacions de plantació de vinya d’acord amb el mecanisme que preveu la UE sobre productes agraris i que va entrar en vigor el passat 1 de gener.

Així, cada Estat membre podrà concedir autoritzacions anuals per a noves plantacions vinculades i directament relacionades amb la superfícies plantada l’any anterior en funció d’uns percentatges determinats. Per al 2016, el Ministeri d’Agricultura ha fixat aquesta superfície una mica per sobre de les 4.000 hectàrees a tot l’Estat.

Les persones que vulguin sol·licitar aquesta concessió hauran de ser propietaris o arrendatari de la superfície agrícola sobre la qual es demana autorització. Els nous viticultors i el viticultors joves tindran preferència a l’hora de ser valorades les sol·licituds.

Aquestes sol·licituds es poden presentar fins dia 15 de març al Servei d’Ordenació Agrícola de la Generalitat de Catalunya.

Adreça postal: Avinguda Meridiana número 38, 5è pis. Barcelona

Telèfon: 93 409 20 90

Email: agoutan@gencat.cat


Nou comentari