VadeVi
Un nou Banc de Terres pretén reduir l’abandonament agrari a Catalunya

L’objectiu del projecte és doble: d’una banda, reduir l’abandonament agrari; de l’altra, millorar la viabilitat del sector i l’autoabastiment alimentari per alhora poder frenar el despoblament de certes zones rurals del país. En aquest context, el Govern català ha presentat el Registre de Terres de Catalunya, eina amb la qual podran identificar les parcel·les abandonades o en perill d’estar-ho i actuar per a evitar-ho.

Major superfície i caminar cap a la sobirania alimentària

El conseller David Mascort justificava durant la presentació que “aquest mecanisme ha de permetre mobilitzar al màxim les terres amb total transparència i garanties per tenir el màxim de superfície agrícola en condicions de producció i avançar en la sobirania alimentària“. Insistia, a més a més, en la importància de reforçar el potencial productiu agroalimentari del país contribuint a mantenir el mosaic agroforestal: “Terres per al conreu o per a l’activitat agrícola que són clau per evitar o frenar els incendis forestals a Catalunya”.

El focus de la nova eina, expliquen, recau en “garantir la gestió sostenible del medi i facilitar la incorporació de noves persones a l’activitat agrària per afavorir el relleu generacional i el dimensionament d’explotacions professionals que així ho necessitin”.

“No ens podem permetre perdre ni un pam de terra i aquest Registre serà una eina clau perquè així sigui”, reforça el conseller, qui a més a més destacava que “no només garantirem que no es perdran terres que avui dia no tenen un relleu ja pactat, sinó que ens permetrà recuperar terres que durant anys han estat “adormides” al nostre país”.

Aquest procés es realitzarà en col·laboració amb institucions i entitats del territori, amb la comunicació i informació als propietaris a través d’un sistema que permeti accedir a aquesta terra mitjançant les convocatòries de concurrència competitiva. Es facilitarà l’accés entre propietaris i persones disposades a treballar la terra, afavorint prioritàriament l’accés a joves i dones.

Vinyes Batlliu de Sort
Paisatges de vinya de Batlliu de Sort | Rafa Gimena

El procediment: el propietari té l’obligació temporal de cedir les terres abandonades

Un col·lectiu de professionals vinculats amb l’agricultura identificarà les parcel·les en desús que s’inclouran a l’inventari i a partir d’aquí s’obrirà un període de gestions per identificar-ne el propietari. Un cop feta la consulta i constatat que la parcel·la està en desús, o sigui, que no compleix la seva finalitat agrària, s’inclourà al Registre.

Una vegada identificades i inscrites les terres, s’establirà una renda assequible de lloguer anual per a cadascuna de les parcel·les agrícoles i ramaderes en desús que estiguin en disposició de ser arrendades. A continuació, s’obrirà una convocatòria perquè qui estigui interessat a llogar-la pugui fer una sol·licitud en què es donarà prioritat a la gent jove i a les empreses que estiguin prop de la parcel·la. Un cop recollides les sol·licituds de lloguer de la parcel·la agrícola i ramadera en desús, s’adjudicaran les parcel·les als sol·licitants, i es posaran en contacte el propietari de la parcel·la i el sol·licitant perquè signin un contracte de lloguer.

Si la propietat mostra la seva negativa a llogar la parcel·la que ha estat adjudicada a un candidat, el Departament li adreçarà un requeriment perquè formalitzi el contracte d’arrendament amb la persona adjudicatària. En cas que no es formalitzi el contracte, es procedirà a l’expropiació temporal del dret d’ús de la parcel·la, de conformitat amb la normativa d’expropiació forçosa, salvaguardant el dret de propietat i permetent l’obtenció de rendes. Es fa perquè es considera incomplerta la funció social de la propietat de l’ús de la terra per la seva infrautilització quan s’ha declarat la parcel·la en desús i la persona titular no ha adoptat les mesures correctores per revertir aquesta condició i s’oposa a l’arrendament de la parcel·la proposat per l’òrgan competent.

Paisatge de vinya | DOTA

Cent mil hectàrees que s’han deixat de cultivar en 20 anys

Un cop finalitzat l’expedient d’expropiació temporal del dret d’ús de la parcel·la, l’Administració formalitzarà el contracte pel qual la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent, n’assumeix les funcions. Aquest contracte tindrà una durada mínima de 7 anys.

L’abandonament de l’activitat agrària, l’envelliment dels seus actius i la falta de relleu generacional ha portat Catalunya a deixar de cultivar, en els últims 20 anys, al voltant de 100.000 hectàrees. La iniciativa és d’abast català i segons explica el Govern potser més endavant serà seguida per altres territoris.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa