El sindicat Unió de Pagesos no està d’acord amb les darreres xifres presentades pel Ministeri d’Agricultura en quant a les xifres presentades en quant a autoritzacions de vinya per aquest 2022. En aquest sentit, ha presentat recurs contra la resolució que estableix en 946 hectàrees la superfície que es podrà concedir per a autoritzacions de noves plantacions de vinya el 2022, equivalent només al 0,1% de la plantada de vinya amb data de 31 de juliol de l’any passat.

A tot l’Estat, seran més de 40.000 les hectàrees que s’hauran deixat d’estar a disposició per a noves plantacions, ja que el Ministeri, des del 2016, ha decidit no repartir fins l’1% anual de la superfície plantada, com permet la Unió Europea. En l’àmbit europeu, només l’Estat espanyol i Alemanya retallen la quota de noves plantacions.

Pel sindicat, el nou sistema d’autoritzacions de noves plantacions de vinya suposa una pèrdua del potencial productiu i impedeix la millora de la competitivitat pel sector, tant dels viticultors professionals com dels joves que s’hi incorporen, en les zones on les Denominacions d’Origen no hagin proposat la limitació de plantacions al seu àmbit geogràfic. Les DO poden decidir anualment, segons les perspectives de mercat, limitar les noves plantacions, les replantacions i les conversions de drets en autoritzacions, amb l’objectiu d’evitar futurs desequilibris.

La superfície de noves plantacions que s’ha anat aprovant any rere any a l’Estat es basa en les recomanacions de la Interprofessional del Vi d’Espanya per evitar riscos d’oferta excessiva basats en informes i anàlisis sobre les perspectives de mercat, previsions de l’impacte de les noves superfícies que entrarien en producció i dels drets de plantació i autoritzacions concedides sense exercir. En aquest sentit, Unió de Pagesos també ha demanat, en el recurs, al Ministeri que faci públics aquests informes.

El sindicat considera que el repartiment de noves plantacions entre les diferents comunitats és desequilibrat, i que la resolució que ha recorregut no té en compte l’entrada, en determinades DO, d’autoritzacions de replantació deslocalitzades d’altres àrees a les quals es van generar.

Tot i això, segons UP, el Ministeri sembla no ser conscient d’aquest problema des del 2016, i del fet que de les 98 figures de qualitat homologables a una DOP que hi ha a l’Estat, per a la pròxima campanya només sis han proposat limitacions o restriccions per planificar les superfícies de vinya. Per cert que amb el recurs presentat, el sindicat també reivindica la necessitat que el sector tingui capacitat per prendre les seves decisions pel que fa a la política vitivinícola.

Nou comentari

Comparteix