VadeVi
Vilarnau ha aconseguit la certificació “Wineries for Climate Protection”

La Federació Espanyola del Vi (FEV) ha atorgat a Vilarnau el certificat “Wineries for Climate Protection” (WfCP), que promou la millora de la sostenibilitat als cellers. L’obtenció d’aquest titol reconeix el compromís amb el desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic de Vilarnar, la prrimera cava de Sant Sadurní en aconseguir, i una de les 14 primeres de l’estat.

La posada en marxa d¡una sèrie de mesures sostenibles a Vilarnau han estat decisives per l’obtenció d’aquest certificat. De totes elles destaca el càlcul de la petjada de carboni que ha permès desenvolupar un pla de reducció d’emissions a l’atmosfera, la instal·lació d’una caldera de biomassa que ha propiciat l’eliminació del consum de combustible fòssil (25.000 litres a l’any de gasoil), la monitorització de l’ús d’energia elèctrica que ha facilitat el control de tots els consums i l’aplicació de mesures de reducció, la reconversió del cultiu de la vinya tradicional a ecològica i el reciclat i valorització dels residus. A aquestes mesures cal afegir-hi les accions d’estalvi hídric, basades en la reutilització de l’aigua de pluja recollida en un llac situat al costat del celler.

Per obtenir aquest certificat, Vilarnau ha superat un procès d’auditoria externa realitzat per Lloyd’s Register, una de les entitats de certificació autoritzades per al FEV que avala el seu compromés de reducció i millora continuada en quatre àmbits d’actuació que exigeix la norma: reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernavle, gestió de l’aigua, reducció de residus i eficiències energètica i energires renovables.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa