Mostra de vins de Menorca

L’exclusivitat es fa vi a la 8a Mostra de Vins de Menorca

Comparteix
Prop de 90 cellers, 23 d’ells catalans, s’han citat a Maó a una mostra que organitza cada 2 any la distribuidora De Vins
:  - Mobile