El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat una nova resolució de convocatòria d’ajuts per fomentar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica amb un pressupost total de 150.000 euros.

Els ajuts s’adrecen a les universitats i els centres de recerca de Catalunya que compleixin els requisits concrets que fixen les bases reguladores. Els projectes de recerca s’han de basar directament en la producció ecològica d’algun dels sectors següents: vinya, conreus herbacis extensius, horticultura, fructicultura, producció de llet, avicultura, porcí o elaboració d’aliments per a consum humà. Han de ser projectes originals que no hagin rebut el finançament de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions públiques, ni d’entitats privades.

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per dur a terme els projectes de recerca com ara despeses de personal, material fungible o subcontractacions. L’import de l’ajut no pot ser superior a 17.000 euros per projecte. Una comissió de valoració avaluarà tots els projectes presentats i seleccionarà aquells que consideri que són més interessants i que poden contribuir més a desenvolupar els sector ecològic català. El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 27 de gener de 2022. La justificació dels projectes beneficiaris s’haurà de presentar abans de l’1 de novembre de 2023. Una vegada s’hagin finalitzat els projectes, es farà la transferència del coneixement obtingut a través de fitxes i/o jornades tècniques.

La producció ecològica, creixent a Catalunya

La superfície de cultius ecològics, en 6 anys s’ha duplicat i l’any 2020 va créixer  un 12% fins a arribar gairebé a 257.000 hectàrees. Aproximadament la meitat d’aquesta superfície és a la província de Lleida, que va tenir un increment del 18.8% durant l’any 2020. L’augment més important va ser en la vinya amb un 27,51%, seguit de fruiters (+18,01%) i pastures, prats i farratges (+11,94%). També han crescut força el guaret, l’adob verd i l’erm (+9,48%) i el cultiu de fruita seca (+7,79%).

Pel que fa a les activitats agroalimentàries ecològiques, continuen en línia ascendent (+6,49%). Catalunya és la regió amb més operadors transformadors, comercialitzadors i importadors i ha mantingut aquesta posició des dels començaments del desenvolupament del sector ecològic a Espanya. Totes augmenten en general, però destaquen els creixements de l’envasament i etiquetatge de productes alimentaris (+22,5%), l’elaboració i envasament de te i cafè (+13,64%), la comercialització i/o distribució (+10,81%) i l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos (+10,37%).

Nou comentari