VadeVi
Canvis en el plec de condicions de la DO Terra Alta

La Denominació d’Origen Terra Alta arrencarà l’any 2022 amb novetats pel que fa al seu plec de condicions. I és que el Consell Regulador acaba d’aprovar una sèrie de modificacions del seu reglament amb la voluntat d’adaptar-se a les noves necessitats del mercat i, principalment, dels viticultors, viticultores i cellers que la conformen.  

Entre les principals modificacions es troba la d’incloure al plec la tipologia de vi blanc per excel·lència de la DO Terra Alta: Terra Alta Garnatxa Blanca. D’aquesta manera, es busca protegir i regular aquells vins blancs elaborats 100% amb garnatxa blanca. I perquè així sigui, la DO ha establert una sèrie de paràmetres que hauran de complir aquests vins per tal de ser considerats dins d’aquesta nova categoria: 

 • Edat de les vinyes. L’edat mínima de les vinyes per tal que un vi sigui considerat Terra Alta Garnatxa Blanca haurà de ser de 8 anys, ja que es considera que és a partir del vuitè any que la planta ja ha desenvolupat el seu sistema radicular, moment a partir del qual la qualitat del seu fruit és superior. A més, serà necessari que passin 5 anys a partir de què el raïm tingui aptitud DO Terra Alta per poder elaborar aquest vi de categoria superior.  
 • Rendiment de les vinyes. El rendiment per hectàrea de les vinyes que optin a aquesta qualificació haurà de ser un 15% inferior al que consta en el reglament de la DO o, quan sigui pertinent, a l’aprovat en el plenari del Consell Regulador.  
 • Rendiment d’extracció de premsa. A l’hora d’extreure el most per a l’obtenció del vi Terra Alta Garnatxa Blanca, el rendiment màxim de premsa serà de 65 litres per cada 100 quilograms de raïm.  
 • Temps mínim d’embotellament. A l’hora de comercialitzar els vins sota aquesta tipologia, aquests hauran de tenir un temps mínim d’elaboració i repòs en ampolla abans de sortir al mercat. Així, s’estableix el dia 1 de febrer com a data mínima de sortida al mercat d’aquests vins.  
 • Control organolèptic. Els vins Terra Alta Garnatxa Blanca hauran de tenir una qualitat alta. Així, s’exigirà una puntuació igual o superior a 87 punts sobre 100 per part dels tastadors que conformen el comitè de tast de la DO.  
 • Control fisicoquímic
  • Grau alcohòlic: entre 12,5% i 15% vol.  
  • Acidesa: igual o superior a 4 g/l d’àcid tartàric 
  • Acidesa volàtil: inferior a 0,6 g/l d’àcid acètic 
  • Sucres totals: igual o inferior a 2 g/l de G+F 

Així mateix, en relació amb aquesta nova categoria, el Consell Regulador ha aprovat també la inclusió en el plec del distintiu de garantia creat específicament per a aquests vins i en ús des de fa anys malgrat no estar recollit fins ara a la normativa: Terra Alta Garnatxa Blanca 100×100.

Noves tipologies i elaboracions de vi 

Entre les actualitzacions que es faran en el plec de condicions hi ha també la incorporació de tipologies de vi i elaboracions que actualment no hi apareixen. Així, a partir d’ara, el reglament incorporarà també com a categoria de producte els vins brisats, una elaboració típica a la zona i que s’està recuperant amb força en els darrers anys. D’aquesta manera, la DO Terra Alta serà la primera denominació d’origen en incorporar aquesta tipologia de vi en el seu plec, garantint així el seu origen i la seva traçabilitat, i afavorint unes elaboracions més elegants, amb menys extracció de color, més acidesa i menys graduació alcohòlica.  

Dins la categoria de vins de licor, la DO incorporarà també el denominat ‘vi naturalment dolç’, uns vins procedents de raïms sobremadurats o pansificats, i sense cap addició d’alcohol.  

Pel que fa a les elaboracions, s’incorporen també els vins de guarda que, fins ara, no tenien una regulació específica i que, essent una elaboració de vins amb una certa criança en bota sense haver de passar per ampolla, no s’incloïen dins les mencions de criança, reserva o gran reserva. Ara, els vins negres que es vulguin incloure dins aquesta categoria de vins de guarda hauran de passar un procés d’envelliment d’una durada mínima de 12 mesos en botes de fusta de roure. Finalitzat aquest temps, el vi s’embotellarà i podrà ser ja comercialitzat.  

Control de la traçabilitat 

Entre les modificacions més importants del plec de condicions ha estat la del control de la traçabilitat del producte. En pro de la qualitat dels vins emparats sota la Denominació d’Origen Terra Alta, i en un pas més en la lluita contra el frau, el Consell Regulador ha acordat treballar en l’aprovació d’una sèrie de paràmetres que garanteixin que l’embotellament dels vins amb DO Terra Alta es realitzarà en els cellers inscrits i situats en la zona de producció que empara la DO. D’aquesta manera, el Consell Regulador buscar tenir un control més gran de la traçabilitat del producte per tal d’evitar irregularitats i l’ús fraudulent del producte amb segell de qualitat DO Terra Alta.  

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa