Uns cinc mil alumnes ja s’han format o especialitzat des de l’any 2015 a l’Escola d’Enoturisme de Catalunya, dels quals un 70% són persones ja vinculades al sector i que creuen i trien la formació continuada. Una de les opcions que s’ofereixen en aquest sentit des del centre està en el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), amb estudis com per exemple el que permet obtenir la titulació de Guia, informació i assistència turística, especialitzat en enoturisme.

Cada cop la formació contínua està tenint una major demanda, apunta la directora de l’Escola, Ester Garcia, i no només entre persones que volen iniciar-se al sector del vi, sinó sobretot entre qui ja activament hi treballa i busca una major especialització o reciclatge en quant a continguts vinculats.

Garcia, a qui fem mirar enrere de passat a present per analitzar aquests darrers anys i fer-ne valoració, comparteix que cada cop hi ha una major demanda en quant a perfils formats en turisme del vi. “Hi ha cops en què la demanda que se’ns fa entre les empreses del sector supera l’oferta d’alumnes que tenim, i això és per a nosaltres la millor notícia, ja que a més a més de dotar de sentit la nostra aposta formativa, podem assegurar sortides professionals a les persones que passen per les nostres aules”, explica.

A més a més, insisteix, un dels valors d’aquesta formació és la seva alta aplicabilitat que permet garantir “que l’estudiant pugui fer transferència de tot l’aprenentatge al mercat laboral”.

I és que en el marc d’aquest cicle formatiu, les empreses reben els alumnes en pràctiques, que a més a més, són remunerades, i que permeten, com explica la directora, un “contacte molt directe” entre estudiant i la realitat d’un mercat on es voldran inserir o incorporar nous aprenentatges un cop finalitzi la formació. Aquest contacte estret també facilita a l’escola tenir retorn de les necessitats, i incorporar si cal en els currículums allò que la realitat del sector demanda.

El centre sempre ha fet una aposta important per la modalitat dual. “Entre els nostres objectius, hi ha saber encaixar les necessitats de les empreses amb els interessos o l’oferta de perfils que estan aconseguint aquesta especialització”, dirà Garcia. “La suma i l’encaix potenciarà allò que tant l’alumne com l’empresa necessiten”.

L’explicació de tot plegat, va molt més enllà de la vessant econòmica, en tant que els alumnes poden obtenir remuneració en aquest tipus de formació DUAL. Segons la directora, “els permet sobretot incorporar o incrementar les seves competències“, així com donar a conèixer el seu perfil professional.

“L’escola té un repte enorme cada any per fer-h possible, per fer que tots els alumnes hi puguin tenir accés; sabem de la importància d’aquesta oferta i acompanyament, perquè això garanteix una major inserció i l’increment de competències per l’estudiant que se’n pot beneficiar”.

La situació de la que venim, no ha estat fàcil pel sector del turisme, però no ha estat tant difícil per l’enoturisme, que en els últims anys ha esdevingut una nova porta d’entrada al sector del vi. “Hem redescobert l’entorn més proper, i això també ha permès que les persones que han volgut formar-se en aquest àmbit, puguin seguir creixent i aprenent”.

Les xifres parlen per si sóles. En aquest tipus de formacions, “anualment des de l’any 2018, hem tingut més peticions d’alumnes per acollir-los en pràctiques, que alumnes teníem al cicle”. Una xifra que encara pren més valor quan s’hi suma la de la inserció: “la inserció professional dels estudiants del CFGS és del 90%, i el 10% restant, no s’insereix perquè ha decidit continuar estudiant a la Universitat”, puntualitza Garcia.

Què és exactament el cicle de Tècnic Superior en Turisme? Quines matèries toca, què permet, quins són els trets principals? Ester Garcia ho detalla a continuació.

I entrant al detall de l’especialització en enoturisme, la formació posa l’enfoc en el producte i en els continguts experiencials. Què fa que un territori sigui únic i singular? Doncs aquests seran els elements que s’incorporaran a la formació de qui, en un futur proper, podrà estar guiant les visites per aquest precís indret. Paisatge, cultura, història… Una formació integral.

Garcia insisteix en un últim missatge, no menys important. La formació específica i adaptada a cada regió vitivinícola permet arrelar i retenir talent de professional al seu territori d’origen i generar valor econòmic al llarg de tot l’any. “Poder treballar l’enoturisme en zones enoturístiques de manera desestacionalitzada”, conlou la directora.

Nou comentari

Comparteix