VadeVi
Alella contribueix a mantenir dempeus les barraques de vinya

Alella ofereix recursos per mantenirt dempeus elements del patrimoni arquitectònic com són les barraques de vinya. Fins al 3 de juny resta obert el termini per presentar les sol·licituds a la cinquena convocatòria d’ajuts agroambientals que concedeix l’Àrea de Sostenibilitat de l’Ajuntament amb l’objectiu de contribuir a la conservació i millora de les explotacions agrícoles i forestals del municipi, conservar i recuperar el patrimoni arquitectònic rural i popular, mantenir la xarxa de camins rurals, prevenir els riscos naturals, així com protegir la biodiversitat i el paisatge rural i fomentar el coneixement i l’estima pels valors ambientals.

Aquest programa municipal, pioner a Catalunya, preveu la concessió d’ajuts directes al conreu agrícola i la gestió forestal; a la restauració i conservació d’elements inclosos dins l’Inventari d’Arquitectura Rural i Popular (murs de pedra, mines d’aigua i barraques de vinya); i al manteniment de la xarxa de camins tradicionals.

Des de fa dos any , la convocatòria incorpora també ajuts destinats a finançar treballs fitosanitaris en boscos que presentin afectacions per fongs o paràsits perforadors en més d’un 10% de la superfície total.

Les bases fixen l’obligació d’aplicar pràctiques respectuoses amb el medi ambient, com ara reduir els tractaments químics, evitar l’erosió i adoptar mesures per reduir el risc d’incendi.

En la darrera convocatòria es van atendre 18 de les 23 sol·licituds presentades i es van concedir ajuts per un import total de 19.500 euros. D’aquests 7.500 euros es van destinar a la recuperació de béns patrimonials (molí, mina d’aigua i barri d’accés); 4.200 euros al manteniment i millora de la xarxa de camins rurals de titularitat particular; i 7.800 euros es repartiran entre 13 parcers i pagesos en concepte d’ajut al conreu i la gestió forestal.

Entre d’altres requisits, les bases de la convocatòria fixen com a obligació aplicar pràctiques respectuoses amb el medi ambient, com ara minimitzar els tractaments químics, evitar l’erosió i adoptar mesures per reduir el risc d’incendi.

Els requisits

* Tenir la finca agrícola o forestal ubicada dins del terme municipal.

* Trobar-se convenientment conreada i/o gestionada o disposar d’un projecte d’explotació a desenvolupar.

* No s’estableix una superfície mínima de conreu.

* Els beneficiaris tenen com a obligació de mantenir l’activitat agrària almenys durant l’any següent a la data en què es percebi l’ajut.

* No podran acollir-se als ajuts els titulars o arrendataris que hagin estat objecte d’un expedient d’infracció urbanística o no estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries.

* El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 3 de juny.

* Les sol·licituds s’han de presentar al registre de l’Ajuntament, adjuntant la corresponent instància adreçada a l’Àrea de Sostenibilitat.


Barraca de vinya a Alella FOTO: AJUNTAMENT D’ALELLA

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa