VadeVi
El pressupost d’Agricultura per al 2017 augmenta un 13,6%

“Garantir la sobirania alimentària del país, la gestió sostenible del medi, el relleu generacional i la cohesió territorial és l’objectiu d’aquest Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els pressupostos que presentem es plategen en aquesta línia”, ha manifestat la consellera Meritxell Serret, en la presentació del pressupost del Departament davant el Parlament. “Uns pressupostos”, ha subratllat Serret, “que incrementen un 13,6% respecte al 2015 i amb els quals comencem a revertir les retallades, algunes de molt dràstiques, que havien patit en els darrers anys”. La consellera ha recordat que el pressupost d’Agricultura s’havia retallat un 47% entre el 2010 i el 2015, i que ara passa dels 267,7M€ el 2015 als 304M€ del pressupost presentat.

“L’objectiu és treballar per a les persones i posar unes bases que ens serveixin per al futur del sector i del país”, ha afirmat Serret.

Priorització de la competitivitat, sostenibilitat i relleu generacional

En la seva intervenció, la consellera Meritxell Serret ha destacat que el pressupost previst per a mesures de suport a les explotacions agràries i per al desenvolupament rural ha estat un dels que més ha incrementat, en concret un 57,8%, als qual s’ha de sumar 270 M€ provinents de la Unió Europea.

Dins d’aquest capítol “s’han prioritzat les mesures de suport a la millora de les explotacions, la competitivitat i sostenibilitat del sector, la incorporació de joves i el suport a les zones amb limitacions naturals, en el marc del Contracte Global d’Explotació, que incrementa un 27,8%”, ha explicat la consellera.

Pel que fa a les polítiques de desenvolupament rural, es destinen 10,3M€ als projecte i programes Leader, que promouen actuacions fonamentals per a la dinamització social i econòmica del territori. I quant a les inversions i modernització de regadius, la partida prevista és de 58,2M€, i contempla les inversions en els canals Segarra-Garrigues, Valls, Algerri-Balaguer i Conca de Tremp.

Suport als sectors productors, a la transformació i la comercialització

Les actuacions de foment i suport a les produccions agroramaderes creix un 12,6%, amb un total de 10,3 M€, que inclouen, entre d’altres, totes les actuacions destinades a garantir la sanitat agrària i ramadera, recerca, assessorament i línies de suport sectorial.

En aquest pressupost es preveu, per primera vegada, una partida d’1M€ específica per a actuacions i assessorament en el marc de l’estratègia integral de fertilització orgànica i gestió de les dejeccions ramaderes que impulsa el Departament per a recuperar la qualitat de les aigües subterrànies i millorar el sòl fèrtil.

El pressupost destinat a les actuacions per millorar el funcionament de la cadena alimentària, de suport a les produccions de qualitat i proximitat, a la transformació i comercialització i a la internacionalització s’incrementa un 14,8%. En aquest capítol es destinen 61M€ a millorar la competitivitat de cooperatives, productors, grups de productors i indústries.

La consellera Serret ha afirmat que “l’aposta és ferma per impulsar mesures sectorials i de millor funcionament de la cadena alimentària que han d’ajudar a millorar les rendes del sector productor“. Serret ha manifestat que aquesta aposta està en la base de la definició d’una autèntica Política Alimentària de país.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa