El comerç exterior a Catalunya experimenta, el 2009, un canvi de tendència, i trenca amb el creixement observat en els darrers anys. Les importacions mostren un decrement interanual del 47,2%. Paral·lelament, les exportacions de vi catalanes també es redueixen, tot i que la reducció no és tan dràstica com en el cas de les importacions (19,2%). A l’Estat espanyol s’experimenten unes tendències similars, amb decrements interanuals, l’any 2009, del 43,1% i del 13,5%, pel que fa a importacions i exportacions, respectivament. Les dades apareixen en el darrer informa de l’Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava.

El 2009, les balances comercials a Catalunya ofereix una petita reducció respecte al 2008, al voltant del -9%. El decrement no és gaire acusat, si es considera la reducció de les exportacions experimentada, ja que ha estat esmorteït per la gran davallada de les importacions.

L’origen de les importacions catalanes és principalment europeu,especialment francès i italià. Aquests dos països en concentren, el 2009, el 79,4%. Les italianes, que varen prendre força a partir del 2006, assoleixen el seu màxim en el 2008, contraient-se el 2009. Aquesta reducció les situa en segon lloc, per darrera de França. El vi francès representa el 2009 el 54,0% respecte el total de les importacions catalanes. El tercer país en importància és el Regne Unit. Tanmateix, amb una tendència creixent des del 2006, redueix la seva quota de mercat d’un 13,0% a un 6,9% (anys 2008 i 2009). Al vi procedent del Regne Unit se li assumeix l’entrada de vins del nou món, actuant com a distribuïdor internacional, ja que es tracta d’un productor. Portugal, quart país en importància, el 2009 augmenta la seva quota de mercat a Catalunya, situant-se en un 6,1%.

Les exportacions de vi, tant catalanes com de l’Estat, es distribueixen entre un major nombre de països que les importacions. El principal mercat per és Alemanya, malgrat haver reduït la proporció de compres en els darrers anys. El 2009, la seva proporció de compres es redueix en 1,4 punts percentuals, respecte al 2008, i en un 24,5% del valor econòmic,situant-se en 111.647 milers d’euros. Segueixen en ordre d’importància el Regne Unit i els Estats Units, que absorbeixen l’any 2009, un 13,3% i un 11,9% de les exportacions.

El quart país en importància és Bèlgica, que augmenta anualment la seva proporció de compres, experimentant un increment del 35,4% del valor econòmic del 2008 al 2009. En cinquè lloc es posiciona el Japó, que incrementa les seves importacions en valor econòmic a partir del 2006. La distribució geogràfica de les exportacions espanyoles és similar a l’observada a Catalunya, sobretot pel que fa als principals països.

Alemanya és el principal país importador, amb una quota que es manté en els darrers anys al voltant del 17%. Molt de prop segueix el Regne Unit, amb una quota del 15,0% el 2009.A continuació es situen els Estats Units (10,5%), seguits de França.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa